ŚWIĘTO WOLNOŚCI I DEMOKRACJI
SOLIDARNOŚĆ NA NOWE CZASY

14-31 SIERPNIA / 1 WRZEŚNIA 2020
GDAŃSKPorozumienia Sierpniowe z 1980 roku to historia stara jak świat? Nie! Każde naruszenie praw człowieka, każda krzywda wyrządzona słabszemu i użycie siły zamiast dialogu – woła o solidarność. Solidarność się nie starzeje, nie należy do partii politycznej, nie ma narodowości, koloru skóry i wyznania. Solidarność łączy ludzi niewidzialnymi więzami wspólnoty, stawia na porozumienie i daje nadzieję na lepszy świat. 
W sierpniu 1980 roku opór Stoczni Gdańskiej im. Lenina wobec komunistycznej władzy uruchomił proces zmian systemu politycznego w Europie. Dziś zmiana też jest możliwa, też dzięki solidarności.This year we commemorate the jubilee of 40 years since the Polish freedom movement Solidarność  was founded in Gdańsk, Poland. Under the leadership of Lech Wałęsa, Poles succeeded to achieve the compromise between democratic opposition and communist authorities. The Gdańsk Agreement signed on the 31 August 1980 was binding communists behind the iron curtain to respect important freedom rights.
Is it just a piece of old history? No! Each time human rights are infringed, each time a weaker person is harmed or when force is used instead of dialogue – solidarity is called up. Solidarity does not age, it does not belong to any political party, nor does it have nationality, skin colour or denomination. Solidarity connects people with invisible bonds of community, it prioritises understanding and gives hope for a better world.
In August 1980, resistance of the Gdańsk Lenin Shipyard against the communist government triggered the process of transformation of political systems in Europe. Today, also through solidarity, the change is feasible.

PrzewodnicyJohn Doe

Bogdan Borusewicz

Szczegóły
John Doe

Bogdan Felski

Szczegóły
John Doe

Jerzy Borowczak

Szczegóły
John Doe

Ludwik Prądzyński

Szczegóły

Program06:00 - 07:00
STRAJK! POCZĄTEK | spacer po stoczni z inicjatorami strajku
Prelegent: Bogdan Felski,  Jerzy Borowczak
#POLECANE

W roli przewodników po strajkującej stoczni współinicjatorzy protestu sprzed 40 lat: Jerzy Borowczak i Bogdan Felski

/ miejsce | ECS i tereny stoczniowe

/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ zbiórka | historyczna stoczniowa Brama nr 2

 

Dlaczego 14 sierpnia zaczynamy oprowadzanie już o godz. 6 rano? Wtedy wszystko się zaczęło…

Brakowało żywności, ceny szły w górę, a komunistyczne władze były skorumpowane i uprzywilejowane. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów. 14 sierpnia 1980 roku o godz. 6 rano strajk okupacyjny ogłosili robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod wodzą Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego. Domagali się powrotu do pracy Anny Walentynowicz, powstania pomnika ofiar Grudnia ’70, wyższych płac i zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy innych stoczni i przedsiębiorstw Wybrzeża, a potem delegaci z zakładów z głębi kraju. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) reprezentujący setki strajkujących zakładów i tysiące pracowników. Na jego czele stanął były robotnik Stoczni Gdańskiej – Lech Wałęsa. MKS sformułował listę 21 postulatów. Zapisane na tablicach zawisły na stoczniowej Bramie nr 2. Pierwsze było żądanie powołania do życia w pełni niezależnych związków zawodowych. Informacja o proteście obiegła świat. Stojąc w obliczu ogólnopolskiego strajku, komunistyczny rząd podjął rozmowy z protestującymi. Po długich negocjacjach w Sali BHP Stoczni Gdańskiej reprezentanci rządu zgodzili się na wszystkie postulaty strajkujących. 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie. W Polsce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwsza w bloku komunistycznym niezależna od partii i państwa organizacja społeczna. Gdańsk stał się symbolem przemian.

 
10:00 - 10:30
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA SZLAKU WOLNOŚCI
Miejsce: kamienica przy ul. H. Sienkiewicza 10

W tym miejscu zapadła decyzja, że strajk w Stoczni Gdańskiej rozpocznie się 14 sierpnia

/ miejsce | Gdańsk-Wrzeszcz, kamienica przy ul. Henryka Sienkiewicza 10

/ wstęp | wolny

  
 

Wrzeszczańskie mieszkanie wielokrotnie wykorzystywano jako miejsce spotkań gdańskich organizacji opozycyjnych. 9 sierpnia 1980 roku witano tam Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego, działaczy wypuszczonych z aresztu, do którego trafili po trzeciomajowej manifestacji. Mimo świętowania nastroje radykalizowały się po zwolnieniu z pracy Anny Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Bogdan Borusewicz we współpracy z młodymi robotnikami: Jerzym Borowczakiem, Ludwikiem Prądzyńskim i Bogdanem Felskim już przygotowywali strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 

 

To podczas dyskretnej rozmowy na podwórku kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 10 zapadła decyzja, że strajk rozpocznie się we czwartek, 14 sierpnia. Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Ludwik Prądzyński, Bogdan Felski i Lech Wałęsa wyszli z mieszkania świadomi, że w lokalu jest podsłuch. 

– Były krótkie ustalenia, bo przecież można było tylko ustalić, jak się rozpoczyna, zaś potem wiadomo było, że trzeba będzie improwizować – wspomina Bogdan Borusewicz. 

 

Pod tym adresem mieszkał Piotr Dyk, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1979 roku. Duże mieszkanie we Wrzeszczu było jedynym tak dużym lokalem, którym dysponowała opozycja.

Dyk był bardzo aktywnym opozycjonistą. Jako 22-latek, we wrześniu 1976 roku, uczestniczył w akcji przemycania przez granicę w Tatrach przekazanych z Paryża przez Jerzego Giedroycia powielacza i książek Instytutu Literackiego. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, następnie KSS KOR, Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Znalazł się w gronie sygnatariuszy deklaracji ideowej Ruchu Młodej Polski. Współorganizował spotkania samokształceniowe i dyskusyjne. Pozostawał w kontakcie z Bogdanem Borusewiczem, Aleksandrem Hallem, Grzegorzem Grzelakiem, Arkadiuszem Rybickim i Maciejem Grzywaczewskim. Piotr Dyk uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. 

 

W 2011 roku na fasadzie kamienicy odsłonięto tablicę upamiętniającą wieloletniego działacza gdańskiej opozycji, szefa Biura Informacji Prasowej Solidarności, polityka i samorządowca, również mieszkańca tej kamienicy – Arkadiusza „Arama” Rybickiego, który w 2010 roku zginął w katastrofie rządowego samolotu w Smoleńsku.

11:00 - 12:00
STRAJK! POCZĄTEK | po wystawie stałej oprowadza inicjator strajku
Prelegent: Bogdan Borusewicz
W roli przewodnika po wystawie stałej ECS współinicjator protestu sprzed 40 lat: Bogdan Borusewicz

/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS

Brakowało żywności, ceny szły w górę, a komunistyczne władze były skorumpowane i uprzywilejowane. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów. 14 sierpnia 1980 roku o godz. 6 rano strajk okupacyjny ogłosili robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod wodzą Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego. Domagali się powrotu do pracy Anny Walentynowicz, powstania pomnika ofiar Grudnia ’70, wyższych płac i zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy innych stoczni i przedsiębiorstw Wybrzeża, a potem delegaci z zakładów z głębi kraju. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) reprezentujący setki strajkujących zakładów i tysiące pracowników. Na jego czele stanął były robotnik Stoczni Gdańskiej – Lech Wałęsa. MKS sformułował listę 21 postulatów. Zapisane na tablicach zawisły na stoczniowej Bramie nr 2. Pierwsze było żądanie powołania do życia w pełni niezależnych związków zawodowych. Informacja o proteście obiegła świat. Stojąc w obliczu ogólnopolskiego strajku, komunistyczny rząd podjął rozmowy z protestującymi. Po długich negocjacjach w Sali BHP Stoczni Gdańskiej reprezentanci rządu zgodzili się na wszystkie postulaty strajkujących. 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie. W Polsce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwsza w bloku komunistycznym niezależna od partii i państwa organizacja społeczna. Gdańsk stał się symbolem przemian.
12:00 - 13:00
STRAJK! POCZĄTEK | spacer po wystawie stałej z przewodnikiem ECS

Po wystawie stałej ECS śladami historii Solidarności oprowadza przewodnik ECS


/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS


Wystawę stałą ECS znają od podszewki i uwielbiają opowiadać! Certyfikowani przewodnicy ECS zapraszają w podróż śladami historii Solidarności.
 

 
13:00 - 14:00
STRAJK! POCZĄTEK | po wystawie stałej oprowadza inicjator strajku
Prelegent: Ludwik Prądzyński
W roli przewodnika po wystawie stałej ECS współinicjator protestu sprzed 40 lat: Ludwik Prądzyński

/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS

Brakowało żywności, ceny szły w górę, a komunistyczne władze były skorumpowane i uprzywilejowane. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów. 14 sierpnia 1980 roku o godz. 6 rano strajk okupacyjny ogłosili robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod wodzą Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego. Domagali się powrotu do pracy Anny Walentynowicz, powstania pomnika ofiar Grudnia ’70, wyższych płac i zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy innych stoczni i przedsiębiorstw Wybrzeża, a potem delegaci z zakładów z głębi kraju. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) reprezentujący setki strajkujących zakładów i tysiące pracowników. Na jego czele stanął były robotnik Stoczni Gdańskiej – Lech Wałęsa. MKS sformułował listę 21 postulatów. Zapisane na tablicach zawisły na stoczniowej Bramie nr 2. Pierwsze było żądanie powołania do życia w pełni niezależnych związków zawodowych. Informacja o proteście obiegła świat. Stojąc w obliczu ogólnopolskiego strajku, komunistyczny rząd podjął rozmowy z protestującymi. Po długich negocjacjach w Sali BHP Stoczni Gdańskiej reprezentanci rządu zgodzili się na wszystkie postulaty strajkujących. 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie. W Polsce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwsza w bloku komunistycznym niezależna od partii i państwa organizacja społeczna. Gdańsk stał się symbolem przemian.
13:00 - 14:30
STOCZNIA GDAŃSKA. MIEJSCA, LUDZIE, HISTORIE | promocja książki

Kompendium wiedzy o historycznej i współczesnej Stoczni Gdańskiej
 

/ miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny


   

 

Mamy gratkę dla wielbicieli historii, miłośników stoczniowego przemysłu i industrialnej architektury, a także tych, którzy chcą eksplorować tereny postoczniowe. Zapraszamy na promocję książki autorstwa Andrzeja Trzeciaka, wydanej przez ECS – STOCZNIA GDAŃSKA. MIEJSCA, LUDZIE, HISTORIA. Dotąd nie ukazało się tak obszerne i wielowątkowe opracowanie. Można znaleźć w nim opisy miejsc istniejących i tych, które pozostały już tylko w historycznych relacjach, zapis zdarzeń i osób oraz niepublikowane dotąd materiały ikonograficzne. Niemal 300 stron publikacji pełnych jest barwnych opisów i wspomnień.

 

Na czym polega wyjątkowe znaczenie Stoczni Gdańskiej? 

– To fascynująca europejska historia ostatnich 200 lat, Napoleon Bonaparte i pruski militaryzm, totalitaryzmy i Solidarność, robotnicze rewolty i techniczne innowacje, a przy tym unikatowy dizajn, architektura, sztuka, pytania o przyszłość i dziedzictwo przeszłości, wszystko na 70 hektarach wokół ECS, w zasięgu ręki! – mówi Andrzej Trzeciak, autor książki, historyk i muzealnik, który od wielu lat bada dzieje tego miejsca, zastępca dyrektora ECS. – Tu narodził się największy na świecie pokojowy ruch społeczny – Solidarność. Dzięki niemu stocznia stała się symbolem wolnościowych aspiracji Polaków, ale i obywateli wszystkich innych krajów dawnego bloku wschodniego.

 

Spotkanie poprowadzi Piotr Jacoń.

 

/ SPRZEDAŻ KSIĄŻKI

Przed promocją będzie można zaopatrzyć się w książkę: cena 39,90 zł, płatność tylko gotówką

 
 
14:00 - 15:00
STRAJK! POCZĄTEK | spacer po wystawie stałej z przewodnikiem ECS

Po wystawie stałej ECS śladami historii Solidarności oprowadza przewodnik ECS


/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS


Wystawę stałą ECS znają od podszewki i uwielbiają opowiadać! Certyfikowani przewodnicy ECS zapraszają w podróż śladami historii Solidarności.

 
15:00 - 16:00
STRAJK! POCZĄTEK | po wystawie stałej oprowadza inicjator strajku
Prelegent: Bogdan Felski

W roli przewodnika po wystawie stałej ECS współinicjator protestu sprzed 40 lat: Bogdan Felski

/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS

 

 

Brakowało żywności, ceny szły w górę, a komunistyczne władze były skorumpowane i uprzywilejowane. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów. 14 sierpnia 1980 roku o godz. 6 rano strajk okupacyjny ogłosili robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod wodzą Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego. Domagali się powrotu do pracy Anny Walentynowicz, powstania pomnika ofiar Grudnia ’70, wyższych płac i zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy innych stoczni i przedsiębiorstw Wybrzeża, a potem delegaci z zakładów z głębi kraju. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) reprezentujący setki strajkujących zakładów i tysiące pracowników. Na jego czele stanął były robotnik Stoczni Gdańskiej – Lech Wałęsa. MKS sformułował listę 21 postulatów. Zapisane na tablicach zawisły na stoczniowej Bramie nr 2. Pierwsze było żądanie powołania do życia w pełni niezależnych związków zawodowych. Informacja o proteście obiegła świat. Stojąc w obliczu ogólnopolskiego strajku, komunistyczny rząd podjął rozmowy z protestującymi. Po długich negocjacjach w Sali BHP Stoczni Gdańskiej reprezentanci rządu zgodzili się na wszystkie postulaty strajkujących. 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie. W Polsce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwsza w bloku komunistycznym niezależna od partii i państwa organizacja społeczna. Gdańsk stał się symbolem przemian.

 
16:00 - 17:00
STRIKE! THE BEGINNING | guided tour of the permanent exhibition

They know European Solidarity Centre inside out and they love telling stories! The ECS certified tourist guides invite you to a journey to explore history of Solidarity.


/ location | ECS, permanent exhibition
/ entry | online booking + ticket: 10 PLN at the ECS ticket office
/ meeting point | in front of the ECS ticket office 

 

16:30 - 18:00
WALENTYNOWICZ. ANNA SZUKA RAJU | promocja książki
Pasjonująca opowieść o kobiecie, której życie było nierozerwalnie związane z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej Polsce

/ miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny
 

Zapraszamy na promocję książki gdańskich reportażystów Doroty Karaś i Marka Sterlingowa – WALENTYNOWICZ. ANNA SZUKA RAJU. Publikacja ukazała się w tym roku, a jej premiera miała się odbyć w ECS 12 marca. Niestety, nie doszło do niej, ponieważ z powodu pandemii zamknięto wszystkie placówki kulturalne w Polsce. Cieszymy się na spotkanie w sierpniu szczególnie dlatego, że w Sierpniu ’80 stoczniowcy stanęli do strajku, ujmując się za zwolnioną z pracy Anną Walentynowicz. 

 

Opowieść o sierpniowym strajku na wystawie stałej ECS otwiera suwnica, na której pracowała Anna Walentynowicz. Od 1950 roku życie związała ze Stocznią Gdańską, najpierw jako spawaczka, potem suwnicowa. Przystąpiła do opozycji, wielu widzi w niej bohaterkę Sierpnia ’80, symbol Solidarności. Była uparta, aktywna i ambitna. Znało, szanowało i ceniło ją wiele osób. Mimo to życie Anny Walentynowicz skrywało wiele tajemnic. Dlaczego zataiła prawdziwą metrykę? Dlaczego zmieniła wyznanie? Co przeżyła w czasie wojny? Kim był ojciec jej syna? Jak organizowała życie inwigilowane przez służby? Komu ufała? Komu nie wierzyła?

 

Autorzy podjęli się biograficznego śledztwa. Dotarli do nigdy niepublikowanych archiwalnych nagrań i dokumentów. Odwiedzili rodzinę Anny Walentynowicz na Ukrainie, skłonili do zwierzeń jej syna. Rozmawiali z przyjaciółmi i oponentami: Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem, Hanną Krall, Krzysztofem 2 – agentem, który zaważył na relacjach Anny z Wałęsą. Przeczytali teczki IPN związane z opozycją. Powstała pasjonująca opowieść o kobiecie, której życie było nierozerwalnie związane z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej Polsce.

 

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Michajłow.

 

/ SPRZEDAŻ KSIĄŻKI

Przed promocją będzie można zaopatrzyć się w książkę: cena 49,99 zł, płatność tylko gotówką

 
18:00 - 19:00
MY TAM BUDOWALIŚMY STATKI | czytanie performatywne

Artystyczna interpretacja opowieści osnutych na zapisie rozmów z pracownicami i pracownikami byłej Stoczni Gdańskiej


/ miejsce | audytorium ECS + streaming na FB
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny

 
  

Zapraszamy na czytanie performatywne – to forma między zwykłym czytaniem a pełnoprawnym spektaklem – bohaterem jest Stocznia Gdańska. Poznamy historię pary pracowników stoczni, jest to fikcyjna kreacja autorska, ściśle jednak osadzona w realiach stoczni z czasów jej świetności. Tekst opowieści powstał na podstawie rozmów z pracownicami i pracownikami byłej Stoczni Gdańskiej, które przywołały wciąż żywe wspomnienia o pracy, stoczniowych obyczajach, kulturze, modzie, a także ważnych wydarzeniach historycznych. Czytanie performatywne jest współczesną, artystyczną interpretacją tych relacji.

 

– Czytanie performatywne, na które Państwa zapraszamy, to pokłosie projektu NA STYKU, realizowanego w ECS od 2017 roku. Za cel obraliśmy sobie łączenie historii byłych pracowników Stoczni Gdańskiej z talentem i wrażliwością artystów. Podczas spotkań w ECS poznajemy życie byłych stoczniowców, inicjujemy spotkania dotąd nieznających się osób, szukamy miejsc i zdarzeń, w których ich historie się łączą, stykają. Zbieramy historie po to, aby za chwilę oddać je za pomocą sztuki – mówi Magdalena Fryze-Seroka z Działu Projektów Obywatelskich ECS. 

 

Praca z ciałem, głosem, rysunek, działanie performatywne – każda z tych technik pozwala odzwierciedlić wspomnienia i doświadczenia uczestników projektu. 

– To oryginalny i zaskakujący sposób prezentacji stoczniowych historii. W ten sposób przywołujemy pamięć o miejscach, które znikają z mapy Gdańska albo zmieniają swój charakter – dodaje Magda Fryze-Seroka.

 

Co ciekawe, nad tokiem opowieści i ostatecznym kształtem scenariusza wspólnie pracowała grupa stoczniowców i mieszkańców Gdańska, łącznie ok. 50 osób. Historia stoczniowej pary może mieć swój ciąg dalszy, może być też uzupełniona o inne wątki. Czytanie performatywne jest stop-klatką tej opowieści. 

 

scenariusz | Dorota Bielska

reżyseria | Jarosław Rebeliński

muzyka na żywo | Katarzyna Tercz
występują | Jacek Gierczak, Kuba Kornacki, Hanna Miśkiewicz, Asia Tomasik-Gierczak, Krystian Wieczyński  


więcej o projekcie NA STYKU | www.ecs.gda.pl/title,pid,1627.html
06:00 - 07:00
STRAJK! POCZĄTEK | spacer po stoczni z inicjatorami strajku
Prelegent: Bogdan Felski,  Jerzy Borowczak
#POLECANE

W roli przewodników po strajkującej stoczni współinicjatorzy protestu sprzed 40 lat: Jerzy Borowczak i Bogdan Felski

/ miejsce | ECS i tereny stoczniowe

/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ zbiórka | historyczna stoczniowa Brama nr 2

 

Dlaczego 14 sierpnia zaczynamy oprowadzanie już o godz. 6 rano? Wtedy wszystko się zaczęło…

Brakowało żywności, ceny szły w górę, a komunistyczne władze były skorumpowane i uprzywilejowane. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów. 14 sierpnia 1980 roku o godz. 6 rano strajk okupacyjny ogłosili robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod wodzą Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego. Domagali się powrotu do pracy Anny Walentynowicz, powstania pomnika ofiar Grudnia ’70, wyższych płac i zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy innych stoczni i przedsiębiorstw Wybrzeża, a potem delegaci z zakładów z głębi kraju. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) reprezentujący setki strajkujących zakładów i tysiące pracowników. Na jego czele stanął były robotnik Stoczni Gdańskiej – Lech Wałęsa. MKS sformułował listę 21 postulatów. Zapisane na tablicach zawisły na stoczniowej Bramie nr 2. Pierwsze było żądanie powołania do życia w pełni niezależnych związków zawodowych. Informacja o proteście obiegła świat. Stojąc w obliczu ogólnopolskiego strajku, komunistyczny rząd podjął rozmowy z protestującymi. Po długich negocjacjach w Sali BHP Stoczni Gdańskiej reprezentanci rządu zgodzili się na wszystkie postulaty strajkujących. 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie. W Polsce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwsza w bloku komunistycznym niezależna od partii i państwa organizacja społeczna. Gdańsk stał się symbolem przemian.

 
11:00 - 12:00
STRAJK! POCZĄTEK | po wystawie stałej oprowadza inicjator strajku
Prelegent: Bogdan Borusewicz
W roli przewodnika po wystawie stałej ECS współinicjator protestu sprzed 40 lat: Bogdan Borusewicz

/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS

Brakowało żywności, ceny szły w górę, a komunistyczne władze były skorumpowane i uprzywilejowane. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów. 14 sierpnia 1980 roku o godz. 6 rano strajk okupacyjny ogłosili robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod wodzą Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego. Domagali się powrotu do pracy Anny Walentynowicz, powstania pomnika ofiar Grudnia ’70, wyższych płac i zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy innych stoczni i przedsiębiorstw Wybrzeża, a potem delegaci z zakładów z głębi kraju. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) reprezentujący setki strajkujących zakładów i tysiące pracowników. Na jego czele stanął były robotnik Stoczni Gdańskiej – Lech Wałęsa. MKS sformułował listę 21 postulatów. Zapisane na tablicach zawisły na stoczniowej Bramie nr 2. Pierwsze było żądanie powołania do życia w pełni niezależnych związków zawodowych. Informacja o proteście obiegła świat. Stojąc w obliczu ogólnopolskiego strajku, komunistyczny rząd podjął rozmowy z protestującymi. Po długich negocjacjach w Sali BHP Stoczni Gdańskiej reprezentanci rządu zgodzili się na wszystkie postulaty strajkujących. 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie. W Polsce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwsza w bloku komunistycznym niezależna od partii i państwa organizacja społeczna. Gdańsk stał się symbolem przemian.
12:00 - 13:00
STRAJK! POCZĄTEK | spacer po wystawie stałej z przewodnikiem ECS

Po wystawie stałej ECS śladami historii Solidarności oprowadza przewodnik ECS


/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS


Wystawę stałą ECS znają od podszewki i uwielbiają opowiadać! Certyfikowani przewodnicy ECS zapraszają w podróż śladami historii Solidarności.
 

 
13:00 - 14:30
STOCZNIA GDAŃSKA. MIEJSCA, LUDZIE, HISTORIE | promocja książki

Kompendium wiedzy o historycznej i współczesnej Stoczni Gdańskiej
 

/ miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny


   

 

Mamy gratkę dla wielbicieli historii, miłośników stoczniowego przemysłu i industrialnej architektury, a także tych, którzy chcą eksplorować tereny postoczniowe. Zapraszamy na promocję książki autorstwa Andrzeja Trzeciaka, wydanej przez ECS – STOCZNIA GDAŃSKA. MIEJSCA, LUDZIE, HISTORIA. Dotąd nie ukazało się tak obszerne i wielowątkowe opracowanie. Można znaleźć w nim opisy miejsc istniejących i tych, które pozostały już tylko w historycznych relacjach, zapis zdarzeń i osób oraz niepublikowane dotąd materiały ikonograficzne. Niemal 300 stron publikacji pełnych jest barwnych opisów i wspomnień.

 

Na czym polega wyjątkowe znaczenie Stoczni Gdańskiej? 

– To fascynująca europejska historia ostatnich 200 lat, Napoleon Bonaparte i pruski militaryzm, totalitaryzmy i Solidarność, robotnicze rewolty i techniczne innowacje, a przy tym unikatowy dizajn, architektura, sztuka, pytania o przyszłość i dziedzictwo przeszłości, wszystko na 70 hektarach wokół ECS, w zasięgu ręki! – mówi Andrzej Trzeciak, autor książki, historyk i muzealnik, który od wielu lat bada dzieje tego miejsca, zastępca dyrektora ECS. – Tu narodził się największy na świecie pokojowy ruch społeczny – Solidarność. Dzięki niemu stocznia stała się symbolem wolnościowych aspiracji Polaków, ale i obywateli wszystkich innych krajów dawnego bloku wschodniego.

 

Spotkanie poprowadzi Piotr Jacoń.

 

/ SPRZEDAŻ KSIĄŻKI

Przed promocją będzie można zaopatrzyć się w książkę: cena 39,90 zł, płatność tylko gotówką

 
 
13:00 - 14:00
STRAJK! POCZĄTEK | po wystawie stałej oprowadza inicjator strajku
Prelegent: Ludwik Prądzyński
W roli przewodnika po wystawie stałej ECS współinicjator protestu sprzed 40 lat: Ludwik Prądzyński

/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS

Brakowało żywności, ceny szły w górę, a komunistyczne władze były skorumpowane i uprzywilejowane. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów. 14 sierpnia 1980 roku o godz. 6 rano strajk okupacyjny ogłosili robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod wodzą Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego. Domagali się powrotu do pracy Anny Walentynowicz, powstania pomnika ofiar Grudnia ’70, wyższych płac i zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy innych stoczni i przedsiębiorstw Wybrzeża, a potem delegaci z zakładów z głębi kraju. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) reprezentujący setki strajkujących zakładów i tysiące pracowników. Na jego czele stanął były robotnik Stoczni Gdańskiej – Lech Wałęsa. MKS sformułował listę 21 postulatów. Zapisane na tablicach zawisły na stoczniowej Bramie nr 2. Pierwsze było żądanie powołania do życia w pełni niezależnych związków zawodowych. Informacja o proteście obiegła świat. Stojąc w obliczu ogólnopolskiego strajku, komunistyczny rząd podjął rozmowy z protestującymi. Po długich negocjacjach w Sali BHP Stoczni Gdańskiej reprezentanci rządu zgodzili się na wszystkie postulaty strajkujących. 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie. W Polsce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwsza w bloku komunistycznym niezależna od partii i państwa organizacja społeczna. Gdańsk stał się symbolem przemian.
14:00 - 15:00
STRAJK! POCZĄTEK | spacer po wystawie stałej z przewodnikiem ECS

Po wystawie stałej ECS śladami historii Solidarności oprowadza przewodnik ECS


/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS


Wystawę stałą ECS znają od podszewki i uwielbiają opowiadać! Certyfikowani przewodnicy ECS zapraszają w podróż śladami historii Solidarności.

 
15:00 - 16:00
STRAJK! POCZĄTEK | po wystawie stałej oprowadza inicjator strajku
Prelegent: Bogdan Felski

W roli przewodnika po wystawie stałej ECS współinicjator protestu sprzed 40 lat: Bogdan Felski

/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł (do nabycia w kasie biletowej ECS)
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych ECS

 

 

Brakowało żywności, ceny szły w górę, a komunistyczne władze były skorumpowane i uprzywilejowane. Latem 1980 roku przez Polskę przetoczyła się fala protestów. 14 sierpnia 1980 roku o godz. 6 rano strajk okupacyjny ogłosili robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pod wodzą Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego. Domagali się powrotu do pracy Anny Walentynowicz, powstania pomnika ofiar Grudnia ’70, wyższych płac i zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym. Wkrótce dołączyli do nich pracownicy innych stoczni i przedsiębiorstw Wybrzeża, a potem delegaci z zakładów z głębi kraju. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS) reprezentujący setki strajkujących zakładów i tysiące pracowników. Na jego czele stanął były robotnik Stoczni Gdańskiej – Lech Wałęsa. MKS sformułował listę 21 postulatów. Zapisane na tablicach zawisły na stoczniowej Bramie nr 2. Pierwsze było żądanie powołania do życia w pełni niezależnych związków zawodowych. Informacja o proteście obiegła świat. Stojąc w obliczu ogólnopolskiego strajku, komunistyczny rząd podjął rozmowy z protestującymi. Po długich negocjacjach w Sali BHP Stoczni Gdańskiej reprezentanci rządu zgodzili się na wszystkie postulaty strajkujących. 31 sierpnia 1980 r. podpisano historyczne porozumienie. W Polsce powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – pierwsza w bloku komunistycznym niezależna od partii i państwa organizacja społeczna. Gdańsk stał się symbolem przemian.

 
16:00 - 17:00
STRIKE! THE BEGINNING | guided tour of the permanent exhibition

They know European Solidarity Centre inside out and they love telling stories! The ECS certified tourist guides invite you to a journey to explore history of Solidarity.


/ location | ECS, permanent exhibition
/ entry | online booking + ticket: 10 PLN at the ECS ticket office
/ meeting point | in front of the ECS ticket office 

 

16:30 - 18:00
WALENTYNOWICZ. ANNA SZUKA RAJU | promocja książki
Pasjonująca opowieść o kobiecie, której życie było nierozerwalnie związane z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej Polsce

/ miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny
 

Zapraszamy na promocję książki gdańskich reportażystów Doroty Karaś i Marka Sterlingowa – WALENTYNOWICZ. ANNA SZUKA RAJU. Publikacja ukazała się w tym roku, a jej premiera miała się odbyć w ECS 12 marca. Niestety, nie doszło do niej, ponieważ z powodu pandemii zamknięto wszystkie placówki kulturalne w Polsce. Cieszymy się na spotkanie w sierpniu szczególnie dlatego, że w Sierpniu ’80 stoczniowcy stanęli do strajku, ujmując się za zwolnioną z pracy Anną Walentynowicz. 

 

Opowieść o sierpniowym strajku na wystawie stałej ECS otwiera suwnica, na której pracowała Anna Walentynowicz. Od 1950 roku życie związała ze Stocznią Gdańską, najpierw jako spawaczka, potem suwnicowa. Przystąpiła do opozycji, wielu widzi w niej bohaterkę Sierpnia ’80, symbol Solidarności. Była uparta, aktywna i ambitna. Znało, szanowało i ceniło ją wiele osób. Mimo to życie Anny Walentynowicz skrywało wiele tajemnic. Dlaczego zataiła prawdziwą metrykę? Dlaczego zmieniła wyznanie? Co przeżyła w czasie wojny? Kim był ojciec jej syna? Jak organizowała życie inwigilowane przez służby? Komu ufała? Komu nie wierzyła?

 

Autorzy podjęli się biograficznego śledztwa. Dotarli do nigdy niepublikowanych archiwalnych nagrań i dokumentów. Odwiedzili rodzinę Anny Walentynowicz na Ukrainie, skłonili do zwierzeń jej syna. Rozmawiali z przyjaciółmi i oponentami: Lechem Wałęsą, Bogdanem Borusewiczem, Hanną Krall, Krzysztofem 2 – agentem, który zaważył na relacjach Anny z Wałęsą. Przeczytali teczki IPN związane z opozycją. Powstała pasjonująca opowieść o kobiecie, której życie było nierozerwalnie związane z najważniejszymi wydarzeniami w powojennej Polsce.

 

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Michajłow.

 

/ SPRZEDAŻ KSIĄŻKI

Przed promocją będzie można zaopatrzyć się w książkę: cena 49,99 zł, płatność tylko gotówką

 
18:00 - 19:00
MY TAM BUDOWALIŚMY STATKI | czytanie performatywne

Artystyczna interpretacja opowieści osnutych na zapisie rozmów z pracownicami i pracownikami byłej Stoczni Gdańskiej


/ miejsce | audytorium ECS + streaming na FB
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny

 
  

Zapraszamy na czytanie performatywne – to forma między zwykłym czytaniem a pełnoprawnym spektaklem – bohaterem jest Stocznia Gdańska. Poznamy historię pary pracowników stoczni, jest to fikcyjna kreacja autorska, ściśle jednak osadzona w realiach stoczni z czasów jej świetności. Tekst opowieści powstał na podstawie rozmów z pracownicami i pracownikami byłej Stoczni Gdańskiej, które przywołały wciąż żywe wspomnienia o pracy, stoczniowych obyczajach, kulturze, modzie, a także ważnych wydarzeniach historycznych. Czytanie performatywne jest współczesną, artystyczną interpretacją tych relacji.

 

– Czytanie performatywne, na które Państwa zapraszamy, to pokłosie projektu NA STYKU, realizowanego w ECS od 2017 roku. Za cel obraliśmy sobie łączenie historii byłych pracowników Stoczni Gdańskiej z talentem i wrażliwością artystów. Podczas spotkań w ECS poznajemy życie byłych stoczniowców, inicjujemy spotkania dotąd nieznających się osób, szukamy miejsc i zdarzeń, w których ich historie się łączą, stykają. Zbieramy historie po to, aby za chwilę oddać je za pomocą sztuki – mówi Magdalena Fryze-Seroka z Działu Projektów Obywatelskich ECS. 

 

Praca z ciałem, głosem, rysunek, działanie performatywne – każda z tych technik pozwala odzwierciedlić wspomnienia i doświadczenia uczestników projektu. 

– To oryginalny i zaskakujący sposób prezentacji stoczniowych historii. W ten sposób przywołujemy pamięć o miejscach, które znikają z mapy Gdańska albo zmieniają swój charakter – dodaje Magda Fryze-Seroka.

 

Co ciekawe, nad tokiem opowieści i ostatecznym kształtem scenariusza wspólnie pracowała grupa stoczniowców i mieszkańców Gdańska, łącznie ok. 50 osób. Historia stoczniowej pary może mieć swój ciąg dalszy, może być też uzupełniona o inne wątki. Czytanie performatywne jest stop-klatką tej opowieści. 

 

scenariusz | Dorota Bielska

reżyseria | Jarosław Rebeliński

muzyka na żywo | Katarzyna Tercz
występują | Jacek Gierczak, Kuba Kornacki, Hanna Miśkiewicz, Asia Tomasik-Gierczak, Krystian Wieczyński  


więcej o projekcie NA STYKU | www.ecs.gda.pl/title,pid,1627.html
10:00 - 10:30
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ NA SZLAKU WOLNOŚCI
Miejsce: kamienica przy ul. H. Sienkiewicza 10

W tym miejscu zapadła decyzja, że strajk w Stoczni Gdańskiej rozpocznie się 14 sierpnia

/ miejsce | Gdańsk-Wrzeszcz, kamienica przy ul. Henryka Sienkiewicza 10

/ wstęp | wolny

  
 

Wrzeszczańskie mieszkanie wielokrotnie wykorzystywano jako miejsce spotkań gdańskich organizacji opozycyjnych. 9 sierpnia 1980 roku witano tam Dariusza Kobzdeja i Tadeusza Szczudłowskiego, działaczy wypuszczonych z aresztu, do którego trafili po trzeciomajowej manifestacji. Mimo świętowania nastroje radykalizowały się po zwolnieniu z pracy Anny Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Bogdan Borusewicz we współpracy z młodymi robotnikami: Jerzym Borowczakiem, Ludwikiem Prądzyńskim i Bogdanem Felskim już przygotowywali strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 

 

To podczas dyskretnej rozmowy na podwórku kamienicy przy ul. Henryka Sienkiewicza 10 zapadła decyzja, że strajk rozpocznie się we czwartek, 14 sierpnia. Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Ludwik Prądzyński, Bogdan Felski i Lech Wałęsa wyszli z mieszkania świadomi, że w lokalu jest podsłuch. 

– Były krótkie ustalenia, bo przecież można było tylko ustalić, jak się rozpoczyna, zaś potem wiadomo było, że trzeba będzie improwizować – wspomina Bogdan Borusewicz. 

 

Pod tym adresem mieszkał Piotr Dyk, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku z 1979 roku. Duże mieszkanie we Wrzeszczu było jedynym tak dużym lokalem, którym dysponowała opozycja.

Dyk był bardzo aktywnym opozycjonistą. Jako 22-latek, we wrześniu 1976 roku, uczestniczył w akcji przemycania przez granicę w Tatrach przekazanych z Paryża przez Jerzego Giedroycia powielacza i książek Instytutu Literackiego. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, następnie KSS KOR, Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Znalazł się w gronie sygnatariuszy deklaracji ideowej Ruchu Młodej Polski. Współorganizował spotkania samokształceniowe i dyskusyjne. Pozostawał w kontakcie z Bogdanem Borusewiczem, Aleksandrem Hallem, Grzegorzem Grzelakiem, Arkadiuszem Rybickim i Maciejem Grzywaczewskim. Piotr Dyk uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. 

 

W 2011 roku na fasadzie kamienicy odsłonięto tablicę upamiętniającą wieloletniego działacza gdańskiej opozycji, szefa Biura Informacji Prasowej Solidarności, polityka i samorządowca, również mieszkańca tej kamienicy – Arkadiusza „Arama” Rybickiego, który w 2010 roku zginął w katastrofie rządowego samolotu w Smoleńsku.

10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
18:00 - 20:00
JACEK KACZMARSKI – MURY | koncert pamięci Sierpnia ’80
/ miejsce | ECS, audytorium
/ transmisja online | fanpage Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego, kanał youtube/Studio Konsulat, FB gdansk, FB 1980.gdansk, youtube/ECS, FB ECS, gdansk.pl
/ wstęp | rejestracji gości dokonuje Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego, e-mail: fundacjakaczmarskiego@gmail.com

 

Wykonując tytułowe „Mury”, Jacek Kaczmarski porywał tłumy. Pierwszy raz zaprezentował ten song w 1978 roku. Co ciekawe, utwór, który stał się hymnem Solidarności, tak naprawdę należy do Kaczmarskiego połowicznie – melodia pochodzi z pieśni „L’Estaca” Lluísa Llacha, a tekst jest parafrazą i komentarzem do twórczości tego katalońskiego artysty. 

 

Jacek Kaczmarski na scenie występował ponad 25 lat. Napisał ponad 600 wierszy, 5 powieści i 2 libretta, choć sam unikał nazywania siebie poetą. Był kompozytorem muzyki do swoich wierszy i pieśniarzem. Uprawiał tzw. piosenkę autorską, czyli taką, która wyszła z warsztatu jednego twórcy, zarówno w warstwie tekstowej, muzycznej, jak i wykonawczej. Powszechnie kojarzony jest z etosem pierwszej Solidarności oraz stanem wojennym – kiedy jego liryka, rozpowszechniana w nieoficjalnych wydawnictwach, była głosem antykomunistycznej opozycji. Artysta komentował opresyjną rzeczywistość komunistycznego państwa, częstokroć posługując się metaforyką i alegoriami wywiedzionymi z literatury, malarstwa czy filmu.

Zasłynął piosenkami o tematyce historycznej, jak „Rejtan, czyli raport ambasadora”, „Sen Katarzyny II”, czy „Lekcja historii klasycznej” oraz songami, które stały się manifestami społeczno-politycznymi: „Mury”, „Nasza klasa” oraz „Obława”.

Ogromu i niepowtarzalności talentu Kaczmarskiego dowodzi fakt, że wciąż do jego twórczości wracają artyści, również młodzi. 

 

ŚLADY JACKA KACZMARSKIEGO W ECS

Wiele śladów Jacka Kaczmarskiego można znaleźć w Europejskim Centrum Solidarności, do czego Państwa zachęcamy. 

Zapraszamy do sali C naszej wystawy stałej, a także do biblioteki. Jesteśmy w posiadaniu poezji Kaczmarskiego, biografii, a także publikacji wydawanych w drugim obiegu oraz na emigracji, m.in. przez Kulturę Paryską i wydawnictwo NOWa – można znaleźć informacje m.in. na temat koncertów i twórczości Kaczmarskiego z lat 80. Dla wielbicieli dźwięków w naszych zbiorach znajduje się cała dyskografia artysty, również na kasetach.

A na koniec gratka. W archiwum ECS znajdują się sandały Jacka Kaczmarskiego z czasów emigracji do Australii. W darze przekazał je Bogdan Borusewicz.

 

Organizatorami wydarzenia są Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego i Europejskie Centrum Solidarności. Partner: Studio Konsulat. Partner medialny: trojmiasto.pl.

Dofinansowano ze środków miasta Gdańska

 

TEKSTY

/ Jacek Kaczmarski

 

MUZYKA

/ Jacek Kaczmarski

/ Przemysław Gintrowski

/ Zbigniew Łapiński

 

WYKONAWCY

/ Jacek Bończyk – wokal, gitara klasyczna

/ Klementyna Umer – wokal

/ Renia Gosławska – wokal

/ Wojciech Brzeziński – wokal

/ Konrad Wantrych – piano

/ Wojciech Gumiński – kontrabas
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

18:00 - 20:00
JACEK KACZMARSKI – MURY | koncert pamięci Sierpnia ’80
/ miejsce | ECS, audytorium
/ transmisja online | fanpage Fundacji im. Jacka Kaczmarskiego, kanał youtube/Studio Konsulat, FB gdansk, FB 1980.gdansk, youtube/ECS, FB ECS, gdansk.pl
/ wstęp | rejestracji gości dokonuje Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego, e-mail: fundacjakaczmarskiego@gmail.com

 

Wykonując tytułowe „Mury”, Jacek Kaczmarski porywał tłumy. Pierwszy raz zaprezentował ten song w 1978 roku. Co ciekawe, utwór, który stał się hymnem Solidarności, tak naprawdę należy do Kaczmarskiego połowicznie – melodia pochodzi z pieśni „L’Estaca” Lluísa Llacha, a tekst jest parafrazą i komentarzem do twórczości tego katalońskiego artysty. 

 

Jacek Kaczmarski na scenie występował ponad 25 lat. Napisał ponad 600 wierszy, 5 powieści i 2 libretta, choć sam unikał nazywania siebie poetą. Był kompozytorem muzyki do swoich wierszy i pieśniarzem. Uprawiał tzw. piosenkę autorską, czyli taką, która wyszła z warsztatu jednego twórcy, zarówno w warstwie tekstowej, muzycznej, jak i wykonawczej. Powszechnie kojarzony jest z etosem pierwszej Solidarności oraz stanem wojennym – kiedy jego liryka, rozpowszechniana w nieoficjalnych wydawnictwach, była głosem antykomunistycznej opozycji. Artysta komentował opresyjną rzeczywistość komunistycznego państwa, częstokroć posługując się metaforyką i alegoriami wywiedzionymi z literatury, malarstwa czy filmu.

Zasłynął piosenkami o tematyce historycznej, jak „Rejtan, czyli raport ambasadora”, „Sen Katarzyny II”, czy „Lekcja historii klasycznej” oraz songami, które stały się manifestami społeczno-politycznymi: „Mury”, „Nasza klasa” oraz „Obława”.

Ogromu i niepowtarzalności talentu Kaczmarskiego dowodzi fakt, że wciąż do jego twórczości wracają artyści, również młodzi. 

 

ŚLADY JACKA KACZMARSKIEGO W ECS

Wiele śladów Jacka Kaczmarskiego można znaleźć w Europejskim Centrum Solidarności, do czego Państwa zachęcamy. 

Zapraszamy do sali C naszej wystawy stałej, a także do biblioteki. Jesteśmy w posiadaniu poezji Kaczmarskiego, biografii, a także publikacji wydawanych w drugim obiegu oraz na emigracji, m.in. przez Kulturę Paryską i wydawnictwo NOWa – można znaleźć informacje m.in. na temat koncertów i twórczości Kaczmarskiego z lat 80. Dla wielbicieli dźwięków w naszych zbiorach znajduje się cała dyskografia artysty, również na kasetach.

A na koniec gratka. W archiwum ECS znajdują się sandały Jacka Kaczmarskiego z czasów emigracji do Australii. W darze przekazał je Bogdan Borusewicz.

 

Organizatorami wydarzenia są Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego i Europejskie Centrum Solidarności. Partner: Studio Konsulat. Partner medialny: trojmiasto.pl.

Dofinansowano ze środków miasta Gdańska

 

TEKSTY

/ Jacek Kaczmarski

 

MUZYKA

/ Jacek Kaczmarski

/ Przemysław Gintrowski

/ Zbigniew Łapiński

 

WYKONAWCY

/ Jacek Bończyk – wokal, gitara klasyczna

/ Klementyna Umer – wokal

/ Renia Gosławska – wokal

/ Wojciech Brzeziński – wokal

/ Konrad Wantrych – piano

/ Wojciech Gumiński – kontrabas
12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
19:00 - 20:00
SIERPIEŃ NA EKRANIE – WTEDY I PO LATACH | KinoPasja online
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Dokument i fabuła – wspólnym mianownikiem jest Sierpień ’80, a kluczem ogląd gorącym okiem i z dystansu
/ miejsce | Facebook CSW Łaźnia
/ wstęp | wolny (wydarzenie online)W części pierwszej, zatytułowanej WTEDY, będziemy wspólnie oglądać fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej z lat 70. i 80. Dyskusję o obejrzanym materiale filmowym poprowadzi prof. Krzysztof Kornacki, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. 

W drugiej części, zatytułowanej PO LATACH, obejrzymy wspólnie 4 nowele spośród 13 zrealizowanych przez wybitnych polskich reżyserów, którzy w filmie „Solidarność, Solidarność” podzielili się swoimi refleksjami z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (2005). Następnie wraz z prof. Kornackim będziemy rozmawiać o obejrzanych wspólnie etiudach filmowych. 

Wszyscy uczestnicy podczas spotkania będą mogli oglądać filmy w Internecie. Linki do filmów zostaną podane w zapowiedziach tego wydania KinoPasji oraz w trakcie spotkania online.

WTEDY
/ wprowadzenie: prof. Krzysztof Kornacki
/ fragmenty Polskich Kronik Filmowych poruszających tematykę Sierpnia ’80 i Grudnia ’70 
/ dyskusja
/ monograficzny numer PKF zrealizowany już po odsunięciu od władzy Edwarda Gierka 
/ dyskusja

PO LATACH
/ wprowadzenie: prof. Krzysztof Kornacki
/ „Krótka historia jednej tablicy”, reż. Feliks Falk
/ „Krajobraz”, reż. Robert Gliński 
/ dyskusja
/ „Długopis”, reż. Piotr Trzaskalski 
/ „Ojciec”, reż. Małgorzata Szumowska 
/ dyskusja

Organizatorem wydarzenia jest CSW ŁAŹNIA, Miasto Gdańsk.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
19:00 - 20:00
SIERPIEŃ NA EKRANIE – WTEDY I PO LATACH | KinoPasja online
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Dokument i fabuła – wspólnym mianownikiem jest Sierpień ’80, a kluczem ogląd gorącym okiem i z dystansu
/ miejsce | Facebook CSW Łaźnia
/ wstęp | wolny (wydarzenie online)W części pierwszej, zatytułowanej WTEDY, będziemy wspólnie oglądać fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej z lat 70. i 80. Dyskusję o obejrzanym materiale filmowym poprowadzi prof. Krzysztof Kornacki, filmoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. 

W drugiej części, zatytułowanej PO LATACH, obejrzymy wspólnie 4 nowele spośród 13 zrealizowanych przez wybitnych polskich reżyserów, którzy w filmie „Solidarność, Solidarność” podzielili się swoimi refleksjami z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” (2005). Następnie wraz z prof. Kornackim będziemy rozmawiać o obejrzanych wspólnie etiudach filmowych. 

Wszyscy uczestnicy podczas spotkania będą mogli oglądać filmy w Internecie. Linki do filmów zostaną podane w zapowiedziach tego wydania KinoPasji oraz w trakcie spotkania online.

WTEDY
/ wprowadzenie: prof. Krzysztof Kornacki
/ fragmenty Polskich Kronik Filmowych poruszających tematykę Sierpnia ’80 i Grudnia ’70 
/ dyskusja
/ monograficzny numer PKF zrealizowany już po odsunięciu od władzy Edwarda Gierka 
/ dyskusja

PO LATACH
/ wprowadzenie: prof. Krzysztof Kornacki
/ „Krótka historia jednej tablicy”, reż. Feliks Falk
/ „Krajobraz”, reż. Robert Gliński 
/ dyskusja
/ „Długopis”, reż. Piotr Trzaskalski 
/ „Ojciec”, reż. Małgorzata Szumowska 
/ dyskusja

Organizatorem wydarzenia jest CSW ŁAŹNIA, Miasto Gdańsk.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

12:00 - 18:00
CAŁA POLSKA | wystawa
Miejsce: Gdańska Galeria Miejska 2
Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budowy i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki
/ wstęp | wolny


Wystawa „Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki (nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce) Vol. 2” – powstała z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, na placach budów i w innych miejscach, w których bije serce polskiej sztuki. Artyści chcieli porównać to, co wiemy z mediów, sieci i instytucjonalnych przekazów, z tym, co dane w bezpośredniej praktyce społecznej, spotkaniu, rozmowie, naocznym kontakcie.

Organizator: Gdańska Galeria Miejska
Współorganizator wystawy: BWA Wrocław
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
06:00 - 23:00
GDAŃSKIE DEKADY | wystawa plenerowa
Miejsce: Długi Targ
40 lat temu czas na chwilę stanął, gdy protestujący podpisali w Stoczni Gdańskiej porozumienie z władzą. A potem gwałtownie przyspieszył. Powołanie Solidarności, stan wojenny, Pokojowy Nobel dla Lecha Wałęsy, pierwsze częściowo wolne wybory… Zapraszamy na gdańską podróż w czasie przez cztery dekady, którą zapewnią zdjęcia Zbigniewa i Macieja Kosycarzów, ojca i syna, niestety obu już nieżyjących
/ wstęp | wolny
10:00 - 11:00
OD SIERPNIA ’80 DO DZIŚ. KOBIETY JAKO AKTORKI PRZEWROTÓW | warsztaty
/ miejsce | ECS, sala warsztatowa 4
/ wstęp | grupa zamknięta

„Demokratyczne przewroty w 1989 roku i dziś – Europejski dialog o kobietach jako aktorach w procesach transformacji społecznej” – pod takim tematem kilku partnerów, m.in. Europejskie Centrum Solidarności, realizuje od 2019 roku europejski projekt adresowany do kobiet, aktywistek różnych generacji.
Dyskusje, panele, warsztaty gromadzą aktywne kobiety różnych pokoleń z Polski, Czech, Rosji i Niemiec, aby pracowały nad dawnymi i dzisiejszymi wizjami przyszłości.

Dla organizatorów warsztatów w Gdańsku istotne jest zwiększenie widoczności i świadomości społecznej na temat historii aktorek i ruchów kobiecych, działających począwszy od lat 80. XX wieku. Krytycznej analizie chcą poddać doświadczenie kobiet aktorek w NRD i Polsce, zbadać wspólne tematy i różnice w międzypokoleniowym dialogu polsko-niemieckim. Interesuje ich odpowiedź na pytania: Które z wizji, jakie wówczas miały kobiety, są dziś aktualne dla kobiet w Polsce? Czego obecny ruch społeczny mógł się nauczyć z historii kobiet? Jaka jest dziś potrzeba zmian i transformacji? W perspektywie istotne są ewentualne nowe sojusze między aktywistkami różnych środowisk i pokoleń.
16:00 - 17:00
OD SIERPNIA ’80 DO DZIŚ. KOBIETY JAKO AKTORKI PRZEWROTÓW | otwarta dyskusja
/ miejsce | sala warsztatowa 4
/ wstęp | wolny
„Demokratyczne przewroty w 1989 roku i dziś – Europejski dialog o kobietach jako aktorach w procesach transformacji społecznej” – pod takim tematem kilku partnerów, m.in. Europejskie Centrum Solidarności, realizuje od 2019 roku europejski projekt adresowany do kobiet, aktywistek różnych generacji.
Dyskusje, panele, warsztaty gromadzą aktywne kobiety różnych pokoleń z Polski, Czech, Rosji i Niemiec, aby pracowały nad dawnymi i dzisiejszymi wizjami przyszłości.

Dla organizatorów warsztatów w Gdańsku istotne jest zwiększenie widoczności i świadomości społecznej na temat historii aktorek i ruchów kobiecych, działających począwszy od lat 80. XX wieku. Krytycznej analizie chcą poddać doświadczenie kobiet aktorek w NRD i Polsce, zbadać wspólne tematy i różnice w międzypokoleniowym dialogu polsko-niemieckim. Interesuje ich odpowiedź na pytania: Które z wizji, jakie wówczas miały kobiety, są dziś aktualne dla kobiet w Polsce? Czego obecny ruch społeczny mógł się nauczyć z historii kobiet? Jaka jest dziś potrzeba zmian i transformacji? W perspektywie istotne są ewentualne nowe sojusze między aktywistkami różnych środowisk i pokoleń.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
10:00 - 11:00
OD SIERPNIA ’80 DO DZIŚ. KOBIETY JAKO AKTORKI PRZEWROTÓW | warsztaty
/ miejsce | ECS, sala warsztatowa 4
/ wstęp | grupa zamknięta

„Demokratyczne przewroty w 1989 roku i dziś – Europejski dialog o kobietach jako aktorach w procesach transformacji społecznej” – pod takim tematem kilku partnerów, m.in. Europejskie Centrum Solidarności, realizuje od 2019 roku europejski projekt adresowany do kobiet, aktywistek różnych generacji.
Dyskusje, panele, warsztaty gromadzą aktywne kobiety różnych pokoleń z Polski, Czech, Rosji i Niemiec, aby pracowały nad dawnymi i dzisiejszymi wizjami przyszłości.

Dla organizatorów warsztatów w Gdańsku istotne jest zwiększenie widoczności i świadomości społecznej na temat historii aktorek i ruchów kobiecych, działających począwszy od lat 80. XX wieku. Krytycznej analizie chcą poddać doświadczenie kobiet aktorek w NRD i Polsce, zbadać wspólne tematy i różnice w międzypokoleniowym dialogu polsko-niemieckim. Interesuje ich odpowiedź na pytania: Które z wizji, jakie wówczas miały kobiety, są dziś aktualne dla kobiet w Polsce? Czego obecny ruch społeczny mógł się nauczyć z historii kobiet? Jaka jest dziś potrzeba zmian i transformacji? W perspektywie istotne są ewentualne nowe sojusze między aktywistkami różnych środowisk i pokoleń.
16:00 - 17:00
OD SIERPNIA ’80 DO DZIŚ. KOBIETY JAKO AKTORKI PRZEWROTÓW | otwarta dyskusja
/ miejsce | sala warsztatowa 4
/ wstęp | wolny
„Demokratyczne przewroty w 1989 roku i dziś – Europejski dialog o kobietach jako aktorach w procesach transformacji społecznej” – pod takim tematem kilku partnerów, m.in. Europejskie Centrum Solidarności, realizuje od 2019 roku europejski projekt adresowany do kobiet, aktywistek różnych generacji.
Dyskusje, panele, warsztaty gromadzą aktywne kobiety różnych pokoleń z Polski, Czech, Rosji i Niemiec, aby pracowały nad dawnymi i dzisiejszymi wizjami przyszłości.

Dla organizatorów warsztatów w Gdańsku istotne jest zwiększenie widoczności i świadomości społecznej na temat historii aktorek i ruchów kobiecych, działających począwszy od lat 80. XX wieku. Krytycznej analizie chcą poddać doświadczenie kobiet aktorek w NRD i Polsce, zbadać wspólne tematy i różnice w międzypokoleniowym dialogu polsko-niemieckim. Interesuje ich odpowiedź na pytania: Które z wizji, jakie wówczas miały kobiety, są dziś aktualne dla kobiet w Polsce? Czego obecny ruch społeczny mógł się nauczyć z historii kobiet? Jaka jest dziś potrzeba zmian i transformacji? W perspektywie istotne są ewentualne nowe sojusze między aktywistkami różnych środowisk i pokoleń.
06:00 - 23:00
GDAŃSKIE DEKADY | wystawa plenerowa
Miejsce: Długi Targ
40 lat temu czas na chwilę stanął, gdy protestujący podpisali w Stoczni Gdańskiej porozumienie z władzą. A potem gwałtownie przyspieszył. Powołanie Solidarności, stan wojenny, Pokojowy Nobel dla Lecha Wałęsy, pierwsze częściowo wolne wybory… Zapraszamy na gdańską podróż w czasie przez cztery dekady, którą zapewnią zdjęcia Zbigniewa i Macieja Kosycarzów, ojca i syna, niestety obu już nieżyjących
/ wstęp | wolny
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
06:00 - 23:00
GDAŃSKIE DEKADY | wystawa plenerowa
Miejsce: Długi Targ
40 lat temu czas na chwilę stanął, gdy protestujący podpisali w Stoczni Gdańskiej porozumienie z władzą. A potem gwałtownie przyspieszył. Powołanie Solidarności, stan wojenny, Pokojowy Nobel dla Lecha Wałęsy, pierwsze częściowo wolne wybory… Zapraszamy na gdańską podróż w czasie przez cztery dekady, którą zapewnią zdjęcia Zbigniewa i Macieja Kosycarzów, ojca i syna, niestety obu już nieżyjących
/ wstęp | wolny
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
16:00 - 17:00
„... KTÓRA BYŁA” | wernisaż wystawy sztuki współczesnej
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Nie zobaczycie na tej wystawie historycznych postaci ani reprezentacji głośnych wydarzeń, choć ekspozycja powstała z myślą o Sierpniu ’80, wydarzeniach sprzed 40 lat, które pełne były ludzi i zdarzeń. Autorami prac są: Bogna Burska i Magda Mosiewicz, Jerzy Janiszewski, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka-Grochal, Ewa Partum, Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Piotr Uklański oraz Agata Zbylut
/ wstęp | wolnyNie zobaczycie na tej wystawie historycznych postaci ani reprezentacji głośnych wydarzeń, choć ekspozycja powstała z myślą o Sierpniu ’80, wydarzeniach sprzed 40 lat, które pełne były ludzi i zdarzeń. 
– Zatrzymujemy się na funkcji i treści symboli wspólnoty oraz trudności w utrzymaniu ich pierwotnego znaczenia. W ideowym centrum wystawy jest słowo i znak utożsamiane z nadzieją na lepszy i sprawiedliwszy świat – mówi Aneta Szyłak, kuratorka wystawy. – Sposoby pracy artystów i artystek z tym słowem i z tym znakiem pozwalają dostrzec, jak związane z nimi treści zmieniały się i były podawane w wątpliwość. Choć punktem wyjścia jest zjednoczona wspólnota, powstała w wyjątkowym miejscu i czasie, naszym celem nie jest katalogowanie sposobów użytkowania jej symboli, a raczej wskazanie na to, że możemy zatrzymywać i muzealizować obiekty, ale nie unieruchomimy ich znaczenia. 

Autorami prezentowanych na wystawie prac są: Bogna Burska i Magda Mosiewicz, Jerzy Janiszewski, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka-Grochal, Ewa Partum, Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Piotr Uklański oraz Agata Zbylut. 
Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku (w tym depozyty Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej) oraz z publicznych i prywatnych kolekcji sztuki w Polsce. 
17:00 - 18:00
WODOWANIE STREFY SPOŁECZNEJ | otwarcie
/ miejsce | obok ECS, od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2Zapraszam, jeśli masz wolę działać, jesteś aktywny i chcesz wiedzieć więcej albo przeciwnie, nie wierzysz we własne siły, bo to oferta dla wszystkich ciekawych świata. Strefa Społeczna jest wielkim agregatorem dobrych ludzkich energii.

Czy pamiętacie ubiegłoroczną strefę społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności, zorganizowanego z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca? Na terenie sąsiadującym z Europejskim Centrum Solidarności powstała wówczas unikatowa w skali Polski przestrzeń spotkania osób i organizacji o różnych wrażliwościach społecznych i politycznych. Wspólny czas spożytkowaliśmy na wymianę doświadczeń, prezentację inicjatyw społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce oraz za granicą, spotkania aktywistów z obywatelkami i obywatelami oraz debaty. Celem nadrzędnym była prezentacja idei i różnych punktów widzenia w lekkiej, przyjaznej formule. 
Organizacje społeczne, ruchy obywatelskie, aktywistki i aktywistów odwiedziło wówczas 40 tys. ludzi.

W tym roku podczas Święta wolności i demokracji znów chcemy się spotkać, w mniejszym gronie z racji pandemii, ale aktywnie. Będą animacje, prezentacje, warsztaty, dyskusje… Dołączcie do nas!
17:00 - 18:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | wernisaż wystawy fotografii
/ miejsce | obok ECS, od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2
/ wstęp | wolnyNec temere, nec timide (Bez strachu, ale z rozwagą) – głosi dewiza umieszczona ok. 1610 roku w nadprożu przejścia z Sali Zimowej do Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. 370 lat później według tej dewizy stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina ogłosili strajk okupacyjny. Dołączały do nich delegacje kolejnych strajkujących przedsiębiorstw z całego kraju. Robotnicy nie wyszli na ulicę, ale czekali, aż władza przyjdzie do nich. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podjął z przedstawicielami rządu negocjacje, których przedmiotem było 21 postulatów. Udało się wynegocjować Porozumienie Gdańskie, które podpisano 31 sierpnia 1980 roku.

Zapraszamy na wystawę, na której zgromadziliśmy zdjęcia ok. 60 różnych autorów. Zdjęcia te  pochodzą z zasobów archiwum ECS i innych kolekcji, m.in. dwóch francuskich fotoreporterów – Jeana-Louisa Atlana i Alaina Dejeana. Doskonale skadrowane, a dotąd rzadko publikowane, wielowymiarowo ukazują strajk i strajkujących.

Dlaczego strajk z Sierpnia ’80 na stałe wpisał się w kulturę protestu?
– Po raz pierwszy za żelazną kurtyną obywatele wzięli sprawy w swoje ręce: pokojowo – robotnicy nie wyszli na ulicę, usiedli z władzą do rozmów przy stole; powszechnie – strajki rozlały się po całym kraju; skutecznie – porozumienie zostało zawarte; długomyślnie – mimo rewanżu władzy, która 13 grudnia 1981 roku wprowadziła stan wojenny i internowała opozycjonistów, marzenia o wolności nie dało się już ludziom odebrać – mówi Monika Krzencessa-Ropiak, jedna z kuratorek ekspozycji, kierownik Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS. – Konsekwencją Porozumień Sierpniowych była demokratyczna zmiana ustroju w Polsce, a następnie w całym bloku wschodnim.

Co było źródłem sukcesu?
Chcąc odpowiedzieć na pytanie o źródło sierpniowego sukcesu, kuratorki ekspozycji prześledziły dziesiątki relacji świadków. Odnalazły liczne świadectwa dowodzące wspólnoty, jaka zawiązała się wewnątrz stoczni i poza jej murami. Karolina Lejczak-Pastuszka z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS, współkuratorka, przywołuje np. wspomnienie Reginy Dąbrowskiej: „Wjeżdżamy do Trójmiasta i to, co widzę, zapiera mi dech w piersiach. Ludzie na murach, w oknach, na bramach, sztandary, transparenty, kobiety pod zakładami przekazują coś swoim mężczyznom. Spokój, porządek, odwaga. Strajki na taką skalę i spokój. Coś niesamowitego, nowego, pięknego” (Dni Solidarności, red. K. Madoń-Mitzner, Warszawa 2005).

– Gniew i złość poszły tym razem w parze z rozwagą i stanowczością. Cierpliwi i nieugięci robotnicy działali mimo strachu o siebie i bliskich. O ich sukcesie zdecydowały: wewnętrzna siła i kompetencje społeczne, które zawiązały między ludźmi wspólnotę – mówi Agnieszka Bacławska-Kornacka z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS, współkuratorka. – Władza musiała się z nią odtąd liczyć. Nie zmieniły tego nawet późniejsze represje stanu wojennego. Ostatecznie bohaterowie Sierpnia i ich następcy w 1989 roku wywalczyli ustrój demokratyczny, co zapoczątkowało także efekt domina w Europie Środkowej i Wschodniej. Dokonano niemożliwego, bez użycia stalowego oręża, pokojowo, w Gdańsku za pomocą postulatów spisanych na zwykłej sosnowej sklejce, rozsunięto żelazną kurtynę. Motto miasta: Nec temere, nec timide znalazło w tym czasie i miejscu swoje szczególne spełnienie.
18:00 - 20:00
wydarzenie odwołane | UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA GDAŃSKA
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska małżeństwu aktorów, społeczników i pedagogów, oddanych sprawie Solidarności – Halinie Winiarskiej-Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi
/ miejsce | ECS, audytorium
/ wstęp | zaproszenie, dystrybucji zaproszeń dokonuje Biuro Rady Miasta GdańskaHalina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis – małżeństwo aktorów, społecznicy i pedagodzy, oddani sprawie Solidarności – podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska odbiorą tytuły Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Drugi raz w historii uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności, drugi raz z okazji wręczenia honorowego obywatelstwa miasta i drugi raz honor trafia w ręce ludzi, którzy mają czynny wkład w polską drogę do wolności.
28 maja 2018 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska otrzymała prof. Joanna Muszkowska-Penson. W 40 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych – Halina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis.

Halina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis mają niepodważalne zasługi dla kultury Gdańska.
Przez większość kariery byli związani z gdańskim teatrem Wybrzeże (1966–2003). Gdańszczanie pokochali ich za wiele niezwykłych kreacji aktorskich. W sierpniu 1980 roku, wraz z innymi aktorami odwiedzali strajkujących w Stoczni Gdańskiej, aby poezją wspierać ich na duchu. W czasach opozycji współorganizowali msze za Ojczyznę i współtworzyli Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. W podziemiu realizowali koncerty poetyckie z okazji rocznic narodowych oraz spektakle teatralne z kręgu kultury niezależnej. W stanie wojennym oboje zostali internowani. Przez ponad 30 lat – wspólnie i w pojedynkę – wykształcili z zakresu fonetyki i kultury żywego słowa wiele pokoleń studentów, m.in. kapłanów opuszczających Gdańskie Seminarium Duchowne.
Nieustępliwie bronią fundamentalnych wartości. 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Halinie Winiarskiej-Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi – poparta przez Radę Miasta Gdańska – to wspólna inicjatywa przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak, klubów radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska oraz prezydent Aleksandry Dulkiewicz i wielu środowisk. Pod wnioskiem podpisali się m.in Stefan Chwin, Aleksander Hall, Bożena Rybicka-Grzywaczewska, prof. Jacek Jassem, ks. Krzysztof Niedałtowski i mec. Jacek Taylor.

Uchwała o nadaniu tytułów Honorowego Obywatela zapadła podczas sesji 27 lutego bieżącego roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość nie mogła odbyć się wcześniej.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Rady Miasta Gdańska.
21:30 - 23:00
WYMURZANIE WOLNOŚCI | performens
Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski
/ miejsce | mury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
/ wstęp | bezpłatne wejściówki, dystrybucja na stronie http://teatrszekspirowski.plPragnienie wolności i siła solidarności spotkały się 40 lat temu w Gdańsku. Wspólnotowe ruchy społeczne wciąż mają potencjał zmieniania rzeczywistości, przewracania murów i gromadzenia ludzi wokół ważnych spraw. WYMURZANIE WOLNOŚCI to projekt Fundacji SFINKS (Sopockie Forum Integracji Nauki Kultury i Sztuki) we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Mur Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego stanie się metaforą bariery pomiędzy ludźmi, krajami, grupami społecznymi, rozumianej zarówno fizycznie, jak i metaforycznie. Zobaczymy transformację jednostek, bezradnych w swojej pojedynczości, w harmoniczny w działaniach tłum. Na oczach widzów wypełni się odwieczna prawda, że działania jednostek w oderwaniu od ogółu, bez solidarności, nie mogą przynieść rezultatów. Symbolicznie wyrazi to przejście od uwięzienia w monochromatycznym murze i kakofonii dźwięków do wybuchu wolności koloru i harmonii, podkreślonej triumfalną muzyką i koordynacją tańca.

Performans połączy we wspólnym przedsięwzięciu twórczą ekspresję artystów różnych dziedzin – aktorów, performerów, tancerzy, muzyków. Specjalnie na potrzeby wydarzenia powstał utwór muzyczny, który oddaje obawę, niebezpieczeństwo i potęgę zmian społecznych zapoczątkowanych przez bunt i przekształconych w działanie na rzecz dobra wspólnoty. 

Wydarzenie Fundacji SFINKS Wymurzanie Wolności zostało włączone do programu międzynarodowego projektu współpracy artystycznej SHAKING THE WALLS, realizowanego w partnerstwie organizacji z pięciu krajów Unii Europejskiej – Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii. Liderem jest Gdański Teatr Szekspirowski. Celem projektu jest artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic – fizycznych bądź metaforycznych – wszystkiego, co oddziela ludzi od siebie, zarówno jednostki, jak i grupy społeczne bądź etniczne, a także narody i kraje. A także poszerzanie debaty międzynarodowej i aktywizowanie do niej publiczności. 
Projekt został dofinansowany z unijnego programu Kreatywna Europa (2018).
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
17:00 - 18:00
WODOWANIE STREFY SPOŁECZNEJ | otwarcie
/ miejsce | obok ECS, od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2Zapraszam, jeśli masz wolę działać, jesteś aktywny i chcesz wiedzieć więcej albo przeciwnie, nie wierzysz we własne siły, bo to oferta dla wszystkich ciekawych świata. Strefa Społeczna jest wielkim agregatorem dobrych ludzkich energii.

Czy pamiętacie ubiegłoroczną strefę społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności, zorganizowanego z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca? Na terenie sąsiadującym z Europejskim Centrum Solidarności powstała wówczas unikatowa w skali Polski przestrzeń spotkania osób i organizacji o różnych wrażliwościach społecznych i politycznych. Wspólny czas spożytkowaliśmy na wymianę doświadczeń, prezentację inicjatyw społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce oraz za granicą, spotkania aktywistów z obywatelkami i obywatelami oraz debaty. Celem nadrzędnym była prezentacja idei i różnych punktów widzenia w lekkiej, przyjaznej formule. 
Organizacje społeczne, ruchy obywatelskie, aktywistki i aktywistów odwiedziło wówczas 40 tys. ludzi.

W tym roku podczas Święta wolności i demokracji znów chcemy się spotkać, w mniejszym gronie z racji pandemii, ale aktywnie. Będą animacje, prezentacje, warsztaty, dyskusje… Dołączcie do nas!
17:00 - 18:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | wernisaż wystawy fotografii
/ miejsce | obok ECS, od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2
/ wstęp | wolnyNec temere, nec timide (Bez strachu, ale z rozwagą) – głosi dewiza umieszczona ok. 1610 roku w nadprożu przejścia z Sali Zimowej do Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. 370 lat później według tej dewizy stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina ogłosili strajk okupacyjny. Dołączały do nich delegacje kolejnych strajkujących przedsiębiorstw z całego kraju. Robotnicy nie wyszli na ulicę, ale czekali, aż władza przyjdzie do nich. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podjął z przedstawicielami rządu negocjacje, których przedmiotem było 21 postulatów. Udało się wynegocjować Porozumienie Gdańskie, które podpisano 31 sierpnia 1980 roku.

Zapraszamy na wystawę, na której zgromadziliśmy zdjęcia ok. 60 różnych autorów. Zdjęcia te  pochodzą z zasobów archiwum ECS i innych kolekcji, m.in. dwóch francuskich fotoreporterów – Jeana-Louisa Atlana i Alaina Dejeana. Doskonale skadrowane, a dotąd rzadko publikowane, wielowymiarowo ukazują strajk i strajkujących.

Dlaczego strajk z Sierpnia ’80 na stałe wpisał się w kulturę protestu?
– Po raz pierwszy za żelazną kurtyną obywatele wzięli sprawy w swoje ręce: pokojowo – robotnicy nie wyszli na ulicę, usiedli z władzą do rozmów przy stole; powszechnie – strajki rozlały się po całym kraju; skutecznie – porozumienie zostało zawarte; długomyślnie – mimo rewanżu władzy, która 13 grudnia 1981 roku wprowadziła stan wojenny i internowała opozycjonistów, marzenia o wolności nie dało się już ludziom odebrać – mówi Monika Krzencessa-Ropiak, jedna z kuratorek ekspozycji, kierownik Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS. – Konsekwencją Porozumień Sierpniowych była demokratyczna zmiana ustroju w Polsce, a następnie w całym bloku wschodnim.

Co było źródłem sukcesu?
Chcąc odpowiedzieć na pytanie o źródło sierpniowego sukcesu, kuratorki ekspozycji prześledziły dziesiątki relacji świadków. Odnalazły liczne świadectwa dowodzące wspólnoty, jaka zawiązała się wewnątrz stoczni i poza jej murami. Karolina Lejczak-Pastuszka z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS, współkuratorka, przywołuje np. wspomnienie Reginy Dąbrowskiej: „Wjeżdżamy do Trójmiasta i to, co widzę, zapiera mi dech w piersiach. Ludzie na murach, w oknach, na bramach, sztandary, transparenty, kobiety pod zakładami przekazują coś swoim mężczyznom. Spokój, porządek, odwaga. Strajki na taką skalę i spokój. Coś niesamowitego, nowego, pięknego” (Dni Solidarności, red. K. Madoń-Mitzner, Warszawa 2005).

– Gniew i złość poszły tym razem w parze z rozwagą i stanowczością. Cierpliwi i nieugięci robotnicy działali mimo strachu o siebie i bliskich. O ich sukcesie zdecydowały: wewnętrzna siła i kompetencje społeczne, które zawiązały między ludźmi wspólnotę – mówi Agnieszka Bacławska-Kornacka z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS, współkuratorka. – Władza musiała się z nią odtąd liczyć. Nie zmieniły tego nawet późniejsze represje stanu wojennego. Ostatecznie bohaterowie Sierpnia i ich następcy w 1989 roku wywalczyli ustrój demokratyczny, co zapoczątkowało także efekt domina w Europie Środkowej i Wschodniej. Dokonano niemożliwego, bez użycia stalowego oręża, pokojowo, w Gdańsku za pomocą postulatów spisanych na zwykłej sosnowej sklejce, rozsunięto żelazną kurtynę. Motto miasta: Nec temere, nec timide znalazło w tym czasie i miejscu swoje szczególne spełnienie.
18:00 - 20:00
wydarzenie odwołane | UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA GDAŃSKA
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska małżeństwu aktorów, społeczników i pedagogów, oddanych sprawie Solidarności – Halinie Winiarskiej-Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi
/ miejsce | ECS, audytorium
/ wstęp | zaproszenie, dystrybucji zaproszeń dokonuje Biuro Rady Miasta GdańskaHalina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis – małżeństwo aktorów, społecznicy i pedagodzy, oddani sprawie Solidarności – podczas uroczystej sesji Rady Miasta Gdańska odbiorą tytuły Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Drugi raz w historii uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności, drugi raz z okazji wręczenia honorowego obywatelstwa miasta i drugi raz honor trafia w ręce ludzi, którzy mają czynny wkład w polską drogę do wolności.
28 maja 2018 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska otrzymała prof. Joanna Muszkowska-Penson. W 40 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych – Halina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis.

Halina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis mają niepodważalne zasługi dla kultury Gdańska.
Przez większość kariery byli związani z gdańskim teatrem Wybrzeże (1966–2003). Gdańszczanie pokochali ich za wiele niezwykłych kreacji aktorskich. W sierpniu 1980 roku, wraz z innymi aktorami odwiedzali strajkujących w Stoczni Gdańskiej, aby poezją wspierać ich na duchu. W czasach opozycji współorganizowali msze za Ojczyznę i współtworzyli Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. W podziemiu realizowali koncerty poetyckie z okazji rocznic narodowych oraz spektakle teatralne z kręgu kultury niezależnej. W stanie wojennym oboje zostali internowani. Przez ponad 30 lat – wspólnie i w pojedynkę – wykształcili z zakresu fonetyki i kultury żywego słowa wiele pokoleń studentów, m.in. kapłanów opuszczających Gdańskie Seminarium Duchowne.
Nieustępliwie bronią fundamentalnych wartości. 

Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Halinie Winiarskiej-Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi – poparta przez Radę Miasta Gdańska – to wspólna inicjatywa przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak, klubów radnych Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska oraz prezydent Aleksandry Dulkiewicz i wielu środowisk. Pod wnioskiem podpisali się m.in Stefan Chwin, Aleksander Hall, Bożena Rybicka-Grzywaczewska, prof. Jacek Jassem, ks. Krzysztof Niedałtowski i mec. Jacek Taylor.

Uchwała o nadaniu tytułów Honorowego Obywatela zapadła podczas sesji 27 lutego bieżącego roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość nie mogła odbyć się wcześniej.

Organizatorem wydarzenia jest Biuro Rady Miasta Gdańska.
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
06:00 - 23:00
GDAŃSKIE DEKADY | wystawa plenerowa
Miejsce: Długi Targ
40 lat temu czas na chwilę stanął, gdy protestujący podpisali w Stoczni Gdańskiej porozumienie z władzą. A potem gwałtownie przyspieszył. Powołanie Solidarności, stan wojenny, Pokojowy Nobel dla Lecha Wałęsy, pierwsze częściowo wolne wybory… Zapraszamy na gdańską podróż w czasie przez cztery dekady, którą zapewnią zdjęcia Zbigniewa i Macieja Kosycarzów, ojca i syna, niestety obu już nieżyjących
/ wstęp | wolny
16:00 - 17:00
„... KTÓRA BYŁA” | wernisaż wystawy sztuki współczesnej
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku
Nie zobaczycie na tej wystawie historycznych postaci ani reprezentacji głośnych wydarzeń, choć ekspozycja powstała z myślą o Sierpniu ’80, wydarzeniach sprzed 40 lat, które pełne były ludzi i zdarzeń. Autorami prac są: Bogna Burska i Magda Mosiewicz, Jerzy Janiszewski, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka-Grochal, Ewa Partum, Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Piotr Uklański oraz Agata Zbylut
/ wstęp | wolnyNie zobaczycie na tej wystawie historycznych postaci ani reprezentacji głośnych wydarzeń, choć ekspozycja powstała z myślą o Sierpniu ’80, wydarzeniach sprzed 40 lat, które pełne były ludzi i zdarzeń. 
– Zatrzymujemy się na funkcji i treści symboli wspólnoty oraz trudności w utrzymaniu ich pierwotnego znaczenia. W ideowym centrum wystawy jest słowo i znak utożsamiane z nadzieją na lepszy i sprawiedliwszy świat – mówi Aneta Szyłak, kuratorka wystawy. – Sposoby pracy artystów i artystek z tym słowem i z tym znakiem pozwalają dostrzec, jak związane z nimi treści zmieniały się i były podawane w wątpliwość. Choć punktem wyjścia jest zjednoczona wspólnota, powstała w wyjątkowym miejscu i czasie, naszym celem nie jest katalogowanie sposobów użytkowania jej symboli, a raczej wskazanie na to, że możemy zatrzymywać i muzealizować obiekty, ale nie unieruchomimy ich znaczenia. 

Autorami prezentowanych na wystawie prac są: Bogna Burska i Magda Mosiewicz, Jerzy Janiszewski, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka-Grochal, Ewa Partum, Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Piotr Uklański oraz Agata Zbylut. 
Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku (w tym depozyty Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej) oraz z publicznych i prywatnych kolekcji sztuki w Polsce. 
21:30 - 23:00
WYMURZANIE WOLNOŚCI | performens
Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski
/ miejsce | mury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
/ wstęp | bezpłatne wejściówki, dystrybucja na stronie http://teatrszekspirowski.plPragnienie wolności i siła solidarności spotkały się 40 lat temu w Gdańsku. Wspólnotowe ruchy społeczne wciąż mają potencjał zmieniania rzeczywistości, przewracania murów i gromadzenia ludzi wokół ważnych spraw. WYMURZANIE WOLNOŚCI to projekt Fundacji SFINKS (Sopockie Forum Integracji Nauki Kultury i Sztuki) we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Mur Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego stanie się metaforą bariery pomiędzy ludźmi, krajami, grupami społecznymi, rozumianej zarówno fizycznie, jak i metaforycznie. Zobaczymy transformację jednostek, bezradnych w swojej pojedynczości, w harmoniczny w działaniach tłum. Na oczach widzów wypełni się odwieczna prawda, że działania jednostek w oderwaniu od ogółu, bez solidarności, nie mogą przynieść rezultatów. Symbolicznie wyrazi to przejście od uwięzienia w monochromatycznym murze i kakofonii dźwięków do wybuchu wolności koloru i harmonii, podkreślonej triumfalną muzyką i koordynacją tańca.

Performans połączy we wspólnym przedsięwzięciu twórczą ekspresję artystów różnych dziedzin – aktorów, performerów, tancerzy, muzyków. Specjalnie na potrzeby wydarzenia powstał utwór muzyczny, który oddaje obawę, niebezpieczeństwo i potęgę zmian społecznych zapoczątkowanych przez bunt i przekształconych w działanie na rzecz dobra wspólnoty. 

Wydarzenie Fundacji SFINKS Wymurzanie Wolności zostało włączone do programu międzynarodowego projektu współpracy artystycznej SHAKING THE WALLS, realizowanego w partnerstwie organizacji z pięciu krajów Unii Europejskiej – Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii. Liderem jest Gdański Teatr Szekspirowski. Celem projektu jest artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic – fizycznych bądź metaforycznych – wszystkiego, co oddziela ludzi od siebie, zarówno jednostki, jak i grupy społeczne bądź etniczne, a także narody i kraje. A także poszerzanie debaty międzynarodowej i aktywizowanie do niej publiczności. 
Projekt został dofinansowany z unijnego programu Kreatywna Europa (2018).
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
06:00 - 23:00
GDAŃSKIE DEKADY | wystawa plenerowa
Miejsce: Długi Targ
40 lat temu czas na chwilę stanął, gdy protestujący podpisali w Stoczni Gdańskiej porozumienie z władzą. A potem gwałtownie przyspieszył. Powołanie Solidarności, stan wojenny, Pokojowy Nobel dla Lecha Wałęsy, pierwsze częściowo wolne wybory… Zapraszamy na gdańską podróż w czasie przez cztery dekady, którą zapewnią zdjęcia Zbigniewa i Macieja Kosycarzów, ojca i syna, niestety obu już nieżyjących
/ wstęp | wolny
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
21:30 - 23:00
WYMURZANIE WOLNOŚCI | performens
Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski
/ miejsce | mury Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
/ wstęp | bezpłatne wejściówki, dystrybucja na stronie http://teatrszekspirowski.plPragnienie wolności i siła solidarności spotkały się 40 lat temu w Gdańsku. Wspólnotowe ruchy społeczne wciąż mają potencjał zmieniania rzeczywistości, przewracania murów i gromadzenia ludzi wokół ważnych spraw. WYMURZANIE WOLNOŚCI to projekt Fundacji SFINKS (Sopockie Forum Integracji Nauki Kultury i Sztuki) we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim.

Mur Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego stanie się metaforą bariery pomiędzy ludźmi, krajami, grupami społecznymi, rozumianej zarówno fizycznie, jak i metaforycznie. Zobaczymy transformację jednostek, bezradnych w swojej pojedynczości, w harmoniczny w działaniach tłum. Na oczach widzów wypełni się odwieczna prawda, że działania jednostek w oderwaniu od ogółu, bez solidarności, nie mogą przynieść rezultatów. Symbolicznie wyrazi to przejście od uwięzienia w monochromatycznym murze i kakofonii dźwięków do wybuchu wolności koloru i harmonii, podkreślonej triumfalną muzyką i koordynacją tańca.

Performans połączy we wspólnym przedsięwzięciu twórczą ekspresję artystów różnych dziedzin – aktorów, performerów, tancerzy, muzyków. Specjalnie na potrzeby wydarzenia powstał utwór muzyczny, który oddaje obawę, niebezpieczeństwo i potęgę zmian społecznych zapoczątkowanych przez bunt i przekształconych w działanie na rzecz dobra wspólnoty. 

Wydarzenie Fundacji SFINKS Wymurzanie Wolności zostało włączone do programu międzynarodowego projektu współpracy artystycznej SHAKING THE WALLS, realizowanego w partnerstwie organizacji z pięciu krajów Unii Europejskiej – Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Islandii. Liderem jest Gdański Teatr Szekspirowski. Celem projektu jest artystyczna interpretacja murów, podziałów, granic – fizycznych bądź metaforycznych – wszystkiego, co oddziela ludzi od siebie, zarówno jednostki, jak i grupy społeczne bądź etniczne, a także narody i kraje. A także poszerzanie debaty międzynarodowej i aktywizowanie do niej publiczności. 
Projekt został dofinansowany z unijnego programu Kreatywna Europa (2018).
06:00 - 23:00
ZNIKAJĄCY MUR | instalacja interaktywna
Miejsce: Długi Targ
Na 5500 drewnianych klockach wypisano cytaty z europejskiej kultury. Przechodnie mogą podejść do instalacji, wyciągnąć jeden lub więcej klocków i zabrać je ze sobą na pamiątkę. Gdy wszystkie klocki zostaną zabrane, mur znika!
/ wstęp | wolny


Na 5500 drewnianych klockach wypisano cytaty z europejskiej kultury. Przechodnie mogą podejść do instalacji, wyciągnąć jeden klocek lub więcej i zabrać ze sobą na pamiątkę. Gdy wszystkie klocki zostaną zabrane, mur znika!

Koncepcję instalacji przygotował Goethe-Institut wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec z okazji objęcia przez Niemcy w drugiej połowie 2020 roku prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Od czerwca do końca 2020 roku instalacja będzie prezentowana również w innych krajach: w Belgii, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie i we Włoszech. 
10:00 - 11:00
NIEZMARNOWANE ŚNIADANIE PRZY OKRĄGŁYM STOLE
Usiądźmy razem przy stole, by porozmawiać i skosztować posiłków… niezmarnowanych. Dlaczego niezmarnowanych? Śniadaniowy poczęstunek przygotuje Bank Żywności w Trójmieście, ukazując nam równie smakowity, co zaskakujący potencjał obierek, liści i produktów o dyskusyjnej urodzie
/ miejsce | ECS, plac od strony pl. Solidarności
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny


Usiądźmy razem przy stole!
W dwa sierpniowe przedpołudnia spotkamy się przy okrągłym stole, by porozmawiać i skosztować posiłków… niezmarnowanych. Dlaczego niezmarnowanych? Śniadaniowy poczęstunek przygotuje Bank Żywności w Trójmieście, ukazując nam równie smakowity, co zaskakujący potencjał obierek, liści i produktów o dyskusyjnej urodzie. 
Spotkaniu będzie towarzyszyć kulinarny pokaz mistrza niezmarnowanej kuchni, który opowie o swoim przepisie na zaserwowany posiłek, inspirując tym samym do korzystania z bogactwa kuchni roślinnej. 
Chcemy porozmawiać o świadomym gospodarowaniu zasobami i o kondycji środowiska naturalnego. A wszystko to wspólnie, choć w pandemicznym dystansie. 

Bank Żywności w Trójmieście to stowarzyszenie, które pozyskuje, transportuje i dystrybuuje żywność uratowaną przed zmarnowaniem, obdarowując nią lokalne organizacje dobroczynne i placówki pomocy społecznej. W 2019 roku paczki z jedzeniem uratowanym od zmarnowania Bank Żywności dostarczył do 24 tys. mieszkańców Pomorza. Działania organizacji czynią otoczenie bardziej ekologicznym, a ludzi sytymi, zdrowszymi i zintegrowanymi społecznie.
10:00 - 19:00
STREFA SPOŁECZNA
/ miejsce | obok ECS, od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2
/ wstęp | wolnyZapraszam, jeśli masz wolę działać, jesteś aktywny i chcesz wiedzieć więcej albo przeciwnie, nie wierzysz we własne siły, bo to oferta dla wszystkich ciekawych świata. Strefa Społeczna jest wielkim agregatorem dobrych ludzkich energii.

Czy pamiętacie ubiegłoroczną strefę społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności, zorganizowanego z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca? Na terenie sąsiadującym z Europejskim Centrum Solidarności powstała wówczas unikatowa w skali Polski przestrzeń spotkania osób i organizacji o różnych wrażliwościach społecznych i politycznych. Wspólny czas spożytkowaliśmy na wymianę doświadczeń, prezentację inicjatyw społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce oraz za granicą, spotkania aktywistów z obywatelkami i obywatelami oraz debaty. Celem nadrzędnym była prezentacja idei i różnych punktów widzenia w lekkiej, przyjaznej formule. 
Organizacje społeczne, ruchy obywatelskie, aktywistki i aktywistów odwiedziło wówczas 40 tys. ludzi.

W tym roku podczas Święta wolności i demokracji znów chcemy się spotkać, w mniejszym gronie z racji pandemii, ale aktywnie. Będą animacje, prezentacje, warsztaty, dyskusje… Dołączcie do nas!
10:00 - 20:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | wystawa fotografii
Zgromadziliśmy ok. 60 zdjęć różnych autorów. Zdjęcia pochodzą z zasobów archiwum ECS i innych kolekcji. Doskonale skadrowane, a dotąd rzadko publikowane, wielowymiarowo ukazują strajk i strajkujących
/ miejsce | ECS, sala wystaw czasowych + galeria plenerowa przy Bramie nr 2
/ wstęp | wolny


Nec temere, nec timide (Bez strachu, ale z rozwagą) – głosi dewiza umieszczona ok. 1610 roku w nadprożu przejścia z Sali Zimowej do Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. 370 lat później według tej dewizy stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina ogłosili strajk okupacyjny. Dołączały do nich delegacje kolejnych strajkujących przedsiębiorstw z całego kraju. Robotnicy nie wyszli na ulicę, ale czekali, aż władza przyjdzie do nich. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podjął z przedstawicielami rządu negocjacje, których przedmiotem było 21 postulatów. Udało się wynegocjować Porozumienie Gdańskie, które podpisano 31 sierpnia 1980 roku.

Zapraszamy na wystawę, na której zgromadziliśmy zdjęcia ok. 60 różnych autorów. Zdjęcia te  pochodzą z zasobów archiwum ECS i innych kolekcji, m.in. dwóch francuskich fotoreporterów – Jeana-Louisa Atlana i Alaina Dejeana. Doskonale skadrowane, a dotąd rzadko publikowane, wielowymiarowo ukazują strajk i strajkujących.

Dlaczego strajk z Sierpnia ’80 na stałe wpisał się w kulturę protestu?
– Po raz pierwszy za żelazną kurtyną obywatele wzięli sprawy w swoje ręce: pokojowo – robotnicy nie wyszli na ulicę, usiedli z władzą do rozmów przy stole; powszechnie – strajki rozlały się po całym kraju; skutecznie – porozumienie zostało zawarte; długomyślnie – mimo rewanżu władzy, która 13 grudnia 1981 roku wprowadziła stan wojenny i internowała opozycjonistów, marzenia o wolności nie dało się już ludziom odebrać – mówi Monika Krzencessa-Ropiak, jedna z kuratorek ekspozycji, kierownik Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS. – Konsekwencją Porozumień Sierpniowych była demokratyczna zmiana ustroju w Polsce, a następnie w całym bloku wschodnim.

Co było źródłem sukcesu?
Chcąc odpowiedzieć na pytanie o źródło sierpniowego sukcesu, kuratorki ekspozycji prześledziły dziesiątki relacji świadków. Odnalazły liczne świadectwa dowodzące wspólnoty, jaka zawiązała się wewnątrz stoczni i poza jej murami. Karolina Lejczak-Pastuszka z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS, współkuratorka, przywołuje np. wspomnienie Reginy Dąbrowskiej: „Wjeżdżamy do Trójmiasta i to, co widzę, zapiera mi dech w piersiach. Ludzie na murach, w oknach, na bramach, sztandary, transparenty, kobiety pod zakładami przekazują coś swoim mężczyznom. Spokój, porządek, odwaga. Strajki na taką skalę i spokój. Coś niesamowitego, nowego, pięknego” (Dni Solidarności, red. K. Madoń-Mitzner, Warszawa 2005).
11:00 - 12:00
HISTORIE, KTÓRYCH NIE ZNACIE | spacer ze świadkiem wydarzeń po wystawie stałej ECS
W roli przewodnika po strajkującej stoczni uczestnik protestu sprzed 40 lat: Ireneusz Engler, filmowiec
/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety


Wyjątkowa okazja, aby sierpniowy strajk zobaczyć oczami człowieka, który był wówczas w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Każdy z przewodników oprowadza po wystawie stałej ECS ścieżką swoich wspomnień, co każdy spacer czyni niepowtarzalnym. Nasi goście bardzo chwalą sobie taką formę poznawania historii. Przyjdź i posłuchaj opowieści tych, którym zawdzięczamy wolność.

/ IRENEUSZ ENGLER - reżyser i scenarzysta 
W trakcie sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej nakręcił dokument zatytułowany „Sierpień”, ukazujący atmosferę strajku w jego finałowych godzinach i radość z odniesionego zwycięstwa. Laureat nagrody Złoty Ekran za film „Memento grudniowe”. 
Zadebiutował filmem o Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz – pierwszej kobiecie, która opłynęła świat dookoła. Twórca licznych produkcji dokumentalnych, często zaangażowanych politycznie i społecznie, poświęconych wydarzeniom z polskiej historii najnowszej. W swoim bogatym dorobku filmowym oprócz dokumentów ma też filmy fabularne, a także spektakle Teatru Telewizji i seriale telewizyjne. 
11:00 - 12:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | rodzinny spacer kuratorski
Odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem. Czy wiesz, że zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego? A co to znaczy? O tym już podczas spaceru
/ miejsce | ECS, wystawa czasowa + tereny postoczniowe
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł
/ zbiórka | historyczna stoczniowa Brama nr 2
uczestnicy | rodziny z dziećmi


Zapraszamy na spacer rodzinny śladami sierpniowego strajku, którego epicentrum stała się Stocznia Gdańska im. Lenina. 
Podczas spaceru odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem, takie jak Sala BHP, gdzie prowadzono negocjacje i podpisano Porozumienie Gdańskie; historyczną stoczniową Bramę nr 2, to z jej wysokości Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku; czy pomnik Poległych Stoczniowców 1970, którego wzniesienia domagali się strajkujący stoczniowcy. Co łączy te wszystkie miejsca? Obiekty te zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. A co to znaczy? O tym już podczas spaceru. Zapraszamy! 
Oprowadzają edukatorki ECS: Agnieszka Misztal i Aleksandra Maciejewska. 
11:00 - 19:00
FORUM OBYWATELSKIE
Trzydniowe wydarzenie otwarte dla publiczności. Mówcy łączą różne regionalne perspektywy i kompetencje. Rozmawiamy m.in. o historii solidarnościowego ruchu, o polskiej demokracji, ale i o wyzwaniach na przyszłość
/ miejsce | ECS, audytorium i sala wystaw czasowych
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny
/ transmisja online | 1980gdansk.pl, gdansk.pl, Facebook ECS


/ 11.00 
OTWARCIE FORUM

/ 11.30 
CZAS NA NOWĄ UMOWĘ SPOŁECZNĄ
goście: Ryszard Bugaj, Władysław Frasyniuk, Olga Gitkiewicz, Małgorzata Jacyno / prowadzący: Grzegorz Piotrowski

/ 13.00 
STOCZNIA GDAŃSKA - PRZYSZŁOŚĆ DZIEDZICTWA
goście: Jadwiga Łukaszewicz, Alan Aleksandrowicz, Bartosz Skaldawski, Andrzej Trzeciak / prowadzący: Marek Wałuszko

/ 15.00 
SOLIDARNOŚĆ, JAK OPOWIADAĆ HISTORIĘ
goście: Andrzej Friszke, Grzegorz Majchrzak, Wojciech Polak, Anna Machcewicz, Tomasz Kozłowski, Jan Skórzyński / prowadzący: Przemysław Ruchlewski 

/ 17.00
ARTYŚCI W OBRONIE WOLNOŚCI
goście: Jacek Federowicz, Magdalena Sroka
11:00 - 17:00
„... KTÓRA BYŁA” | wystawa sztuki współczesnej
Miejsce: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Nie zobaczycie na tej wystawie historycznych postaci ani reprezentacji głośnych wydarzeń, choć ekspozycja powstała z myślą o Sierpniu ’80, wydarzeniach sprzed 40 lat, które pełne były ludzi i zdarzeń. Autorami prac są: Bogna Burska i Magda Mosiewicz, Jerzy Janiszewski, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka-Grochal, Ewa Partum, Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Piotr Uklański oraz Agata Zbylut


/ wstęp | biletowany (więcej informacji na: http://mng.gda.pl)
Wystawa będzie czynna do 18 października
 

Nie zobaczycie na tej wystawie historycznych postaci ani reprezentacji głośnych wydarzeń, choć ekspozycja powstała z myślą o Sierpniu ’80, wydarzeniach sprzed 40 lat, które pełne były ludzi i zdarzeń. Autorami prac są: Bogna Burska i Magda Mosiewicz, Jerzy Janiszewski, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka-Grochal, Ewa Partum, Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Piotr Uklański oraz Agata Zbylut
/ wstęp | wolnyNie zobaczycie na tej wystawie historycznych postaci ani reprezentacji głośnych wydarzeń, choć ekspozycja powstała z myślą o Sierpniu ’80, wydarzeniach sprzed 40 lat, które pełne były ludzi i zdarzeń. 
– Zatrzymujemy się na funkcji i treści symboli wspólnoty oraz trudności w utrzymaniu ich pierwotnego znaczenia. W ideowym centrum wystawy jest słowo i znak utożsamiane z nadzieją na lepszy i sprawiedliwszy świat – mówi Aneta Szyłak, kuratorka wystawy. – Sposoby pracy artystów i artystek z tym słowem i z tym znakiem pozwalają dostrzec, jak związane z nimi treści zmieniały się i były podawane w wątpliwość. Choć punktem wyjścia jest zjednoczona wspólnota, powstała w wyjątkowym miejscu i czasie, naszym celem nie jest katalogowanie sposobów użytkowania jej symboli, a raczej wskazanie na to, że możemy zatrzymywać i muzealizować obiekty, ale nie unieruchomimy ich znaczenia. 

Autorami prezentowanych na wystawie prac są: Bogna Burska i Magda Mosiewicz, Jerzy Janiszewski, Jacek Niegoda, Hanna Nowicka-Grochal, Ewa Partum, Wilhelm Sasnal, Marek Sobczyk, Piotr Uklański oraz Agata Zbylut. 
Prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku (w tym depozyty Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej) oraz z publicznych i prywatnych kolekcji sztuki w Polsce. 
11:30 - 12:30
NARODZINY SOLIDARNOŚCI | rodzinny spacer po wystawie stałej ECS
Opowiemy o tablicach, które zawisły na stoczniowej bramie, o długich rozmowach i podpisaniu porozumień, a także o… Nie będziecie się nudzić!
/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety
12:00 - 13:00
SPACER PO WYSTAWIE STAŁEJ Z PRZEWODNIKIEM ECS
Po wystawie stałej ECS śladami historii Solidarności oprowadza przewodnik ECS
/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety

Wystawę stałą ECS znają od podszewki i uwielbiają opowiadać! Certyfikowani przewodnicy ECS zapraszają w podróż śladami historii Solidarności. 
12:00 - 15:00
JEDEN Z DZIESIĘCIU MILIONÓW | zbiórka pamiątek
Zachęcamy: pokaż siebie z tamtych sierpniowych dni. Czekają archiwiści ECS. Z wdzięcznością przyjmiemy zdjęcia z Sierpnia ’80, pamiątki, zapiski, listy, ulotki... Zachęcamy też do wpisania się do księgi pamiątkowej
/ wstęp | wolny
– Zbieramy najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców – mówi Monika Krzencessa-Ropiak, kierownik Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS. – Jesteśmy zainteresowani plakatami, ulotkami, prasą, szczególnie nieoficjalnego obiegu, będziemy wdzięczni za znaczki i karty okolicznościowe, sztukę opozycyjną, fotografie i nagrania filmowe. Gromadzimy książki. Interesują nas pamiątki materialne – transparenty, urządzenia podsłuchowe czy podziemna poligrafia.

Archiwum ECS rozpoczęło działalność w 2008 roku. Dziś jego zbiory liczą 170 metrów bieżących akt. W większości to darowizny od osób prywatnych. Coraz częściej zbiory przekazywane są również w wersji cyfrowej.
Archiwalia ECS obejmują druki ciągłe, druki ulotne, niezależną filatelistykę (znaczki pocztowe, stemple, koperty, karty okolicznościowe) oraz archiwalia związkowe i osobiste darczyńców związane z życiem codziennym w PRL. 
Trzon kolekcji stanowią pisma drugiego obiegu, np. liczna kolekcja egzemplarzy tzw. Poczty Solidarności, a także wydawnictwa z obozów internowania (1981–1983).
W zbiorach znajduje się również bogata i interesująca kolekcja plakatów, ulotek oraz rysunków, które są graficznym komentarzem wydarzeń (1980–1989). 
Dużą wagę przywiązujemy do kolekcji fotograficznej, która dziś liczy już 67 tysięcy zdjęć. 
12:30 - 14:30
STUDIO „S” | plenerowe studio radiowe
Miejsce: Długi Targ
Do mikrofonu zapraszamy uczestników wydarzeń sprzed 40 lat, bohaterów znanych i nieznanych z całej Polski, pytamy ich o to, o czym rzadko pisze się w książkach
/ wstęp | wolny
13:00 - 14:00
HISTORIE, KTÓRYCH NIE ZNACIE | spacer ze świadkiem po wystawie stałej ECS
W roli przewodniczki po strajkującej stoczni uczestniczka protestu sprzed 40 lat: Janina Jankowska, dziennikarka
/ miejsce | ECS, wystawa stała
zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety


Wyjątkowa okazja, aby sierpniowy strajk zobaczyć oczami człowieka, który był wówczas w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Każdy z przewodników oprowadza po wystawie stałej ECS ścieżką swoich wspomnień, co każdy spacer czyni niepowtarzalnym. Nasi goście bardzo chwalą sobie taką formę poznawania historii. Przyjdź i posłuchaj opowieści tych, którym zawdzięczamy wolność.

/ JANINA JANKOWSKA - dziennikarka i reporterka radiowa 
W sierpniu 1980 roku, wbrew zaleceniom kierownictwa Polskiego Radia, zjawiła się w Stoczni Gdańskiej i zrealizowała reportaż „Polski Sierpień”, dokumentujący przebieg strajku. W PRL przez lata była związana z antykomunistyczną opozycją: pisała teksty do prasy Komitetu Obrony Robotników, współtworzyła Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWa, realizowała niezależne audycje radiowe, rozpowszechniane w radiowęzłach zakładowych i na taśmach magnetofonowych w drugim obiegu. Internowana w stanie wojennym. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu, pracowała w podzespole ds. środków masowego przekazu. 
 
13:00 - 14:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | rodzinny spacer kuratorski
Odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem. Czy wiesz, że zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego? A co to znaczy? O tym już podczas spaceru
/ miejsce | ECS, wystawa czasowa + tereny postoczniowe
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł
/ zbiórka | historyczna stoczniowa Brama nr 2
/ uczestnicy | rodziny z dziećmi


Zapraszamy na spacer rodzinny śladami sierpniowego strajku, którego epicentrum stała się Stocznia Gdańska im. Lenina. 
Podczas spaceru odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem, takie jak Sala BHP, gdzie prowadzono negocjacje i podpisano Porozumienie Gdańskie; historyczną stoczniową Bramę nr 2, to z jej wysokości Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku; czy pomnik Poległych Stoczniowców 1970, którego wzniesienia domagali się strajkujący stoczniowcy. Co łączy te wszystkie miejsca? Obiekty te zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. A co to znaczy? O tym już podczas spaceru. Zapraszamy! 
Oprowadzają edukatorki ECS: Agnieszka Misztal i Aleksandra Maciejewska. 
13:30 - 14:30
NARODZINY SOLIDARNOŚCI | rodzinny spacer po wystawie stałej ECS
Opowiemy o tablicach, które zawisły na stoczniowej bramie, o długich rozmowach i podpisaniu porozumień, a także o… Nie będziecie się nudzić!
/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
/ uczestnicy | rodziny z dziećmi
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet wg cennika: https://www.ecs.gda.pl/biletyO tablicach, które zawisły na stoczniowej bramie, o długich rozmowach i podpisaniu porozumień, a także o powstaniu wielkiego ruchu Solidarność i stanie wojennym, który trzeba było przetrwać, żeby nastały wolność i demokracja. Zapraszamy na spacer rodzinny po wystawie stałej. Nie będziecie się nudzić!
Oprowadzają edukatorki ECS: Wiktoria Bieżuńska, Dominika Ikonnikow i Agnieszka Piórkowska.
14:00 - 15:00
SPACER PO WYSTAWIE STAŁEJ Z PRZEWODNIKIEM ECS
Po wystawie stałej ECS śladami historii Solidarności oprowadza przewodnik ECS
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet wg cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety
15:00 - 16:00
HISTORIE, KTÓRYCH NIE ZNACIE | spacer ze świadkiem wydarzeń po wystawie stałej ECS
W roli przewodniczki po strajkującej stoczni uczestniczka protestu sprzed 40 lat, sygnatariuszka Porozumienia Gdańskiego: Henryka Krzywonos-Strycharska
/ miejsce | ECS, wystawa stała
zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety


Wyjątkowa okazja, aby sierpniowy strajk zobaczyć oczami człowieka, który był wówczas w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Każdy z przewodników oprowadza po wystawie stałej ECS ścieżką swoich wspomnień, co każdy spacer czyni niepowtarzalnym. Nasi goście bardzo chwalą sobie taką formę poznawania historii. Przyjdź i posłuchaj opowieści tych, którym zawdzięczamy wolność.

/ HENRYKA KRZYWONOS-STRYCHARSKA - opozycjonistka w czasach PRL, działaczka Solidarności 
15 sierpnia 1980 roku, będąc pracownicą gdańskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej, w okolicy Opery Bałtyckiej zatrzymała prowadzony przez siebie tramwaj, czym symbolicznie rozpoczęła strajk pracowników komunikacji miejskiej w Gdańsku. 16 sierpnia razem z Anną Walentynowicz i Aliną Pienkowską zatrzymywała w Stoczni Gdańskiej robotników opuszczających zakład po zakończeniu pierwszej fazy strajku i namawiała ich, by kontynuowali strajk solidarnościowy w obronie robotników z innych zakładów pracy. Członkini Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej i sygnatariuszka Porozumienia Gdańskiego.
15:00 - 16:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | rodzinny spacer kuratorski
#SPACER
Odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem. Czy wiesz, że zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego? A co to znaczy? O tym już podczas spaceru
/ miejsce | ECS, wystawa czasowa + tereny postoczniowe
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł
/ zbiórka | historyczna stoczniowa Brama nr 2
uczestnicy | rodziny z dziećmi


Zapraszamy na spacer rodzinny śladami sierpniowego strajku, którego epicentrum stała się Stocznia Gdańska im. Lenina. 
Podczas spaceru odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem, takie jak Sala BHP, gdzie prowadzono negocjacje i podpisano Porozumienie Gdańskie; historyczną stoczniową Bramę nr 2, to z jej wysokości Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku; czy pomnik Poległych Stoczniowców 1970, którego wzniesienia domagali się strajkujący stoczniowcy. Co łączy te wszystkie miejsca? Obiekty te zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. A co to znaczy? O tym już podczas spaceru. Zapraszamy! 
Oprowadzają edukatorki ECS: Agnieszka Misztal i Aleksandra Maciejewska. 
16:00 - 17:00
GUIDED TOUR OF THE PERMANENT EXHIBITION
Tour of the permanent exhibition with ECS tourist guide
/ entry | online booking + ticket: https://www.ecs.gda.pl/bilety
/ meeting point | in front of the ECS ticket office

They know European Solidarity Centre inside out and they love telling stories! The ECS certified tourist guides invite you to a journey to explore history of Solidarity.
16:00 - 18:00
STUDIO „S” | plenerowe studio radiowe
Miejsce: Długi Targ
Do mikrofonu zapraszamy uczestników wydarzeń sprzed 40 lat, bohaterów znanych i nieznanych z całej Polski, pytamy ich o to, o czym rzadko pisze się w książkach
/ wstęp | wolny
21:00 - 23:00
KONCERT MARII PESZEK
Miejsce: SCG Park
Na scenie wystąpi Maria Peszek wokalistka, aktorka, autorska tekstów, performerka, ikona buntu przeciwko ograniczeniom wolności.
/ wstęp | bilet: 40 zł  / SPRZEDAŻ BILETÓW OD 11 SIERPNIA na stronie https://tickets.b90.pl/pl/event/457/maria-peszek
Na scenie wystąpi Maria Peszek – wokalistka, aktorka, autorka tekstów, performerka, ikona buntu przeciwko ograniczeniom wolności, która w artystycznej formie odniesie się do idei wpisanych w program ŚWIĘTA WOLNOŚCI I DEMOKRACJI: wolności, demokracji, praw człowieka, równości. 

Zaczynała jako aktorka, przez 10 lat grała u najważniejszych reżyserów teatralnych i filmowych, tworząc wiele nagradzanych kreacji. Współpracowała m.in. z Jerzym Grzegorzewskim, Piotrem Łazarkiewiczem, Agnieszką Holland, Jerzym Stuhrem, Kazimierzem Kutzem, Krystianem Lupą. 

Od 2005 roku koncentruje się głównie na twórczości muzycznej, która okazała się jej prawdziwą pasją. Wydała cztery albumy solowe: „miasto mania” (2005), „maria Awaria” (2008), „Jezus Maria Peszek” (2012) oraz „Karabin” (2016). Każdy z nich wywoływał burzę i jednocześnie okazywał się artystycznym i komercyjnym sukcesem, czyniąc Marię Peszek jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. 

Maria Peszek jest uznawana za ikonę buntu przeciwko ograniczeniom wolności. Podczas swoich koncertów wielokrotnie porusza tematy polskości, tradycyjnych ról społecznych, religijności, prawa do inności, własnych wyborów.
Założenie na ramię tęczowej opaski podczas koncertów w 2019 roku, m.in. z zespołem Trebunie Tutki, to wyraz jej solidarności ze środowiskiem LGBT. 
Podczas koncertu w Gdańsku usłyszymy również utwory z ostatniej płyty „Karabin”.
– „Karabin” to pacyfistyczna płyta wyrażona militarnymi środkami. Marzyłabym, żeby te piosenki dodawały siły w tych niespokojnych czasach. Żeby dzięki nim ludzie mniej się bali, bo strach i wolność to wykluczające się słowa – mówi Maria Peszek.

Zagrała ponad 400 koncertów w Polsce i za granicą, na scenach klubowych oraz na najważniejszych polskich i europejskich festiwalach. Laureatka prestiżowych nagród m.in.: Paszportu Polityki, Fryderyków, Wdech „Gazety Wyborczej” i Fenomenu „Przekroju”. Przez pięć lat prowadziła w Radiu Roxy swój autorski program – Radio Maria.
10:00 - 19:00
WYSTAWA STAŁA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Doskonałe miejsce, aby poznać pasjonującą historię sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, a także inne osoby i fakty, które doprowadziły Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej do wolności


/ wstęp | bilety do nabycia w kasie biletowej ECS (możliwość wcześniejszego zakupu biletów: https://www.ecs.gda.pl/bilety)

10:00 - 20:00
GŁOSY WOLNOŚCI | wystawa plakatu
110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI
/ miejsce | ECS, Galeria Trap
/ wstęp | wolny


110 artystów, 110 plakatów, 35 krajów – prezentujemy prace z kolekcji GŁOSY WOLNOŚCI, która powstała w 2010 roku z inicjatywy Xaviera Bermúdeza, meksykańskiego grafika projektanta z Trama Visual A.C., organizatora Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. 
Plakaty zaprojektowało non profit 110 uznanych projektantów różnych pokoleń, pochodzących z 35 krajów, odpowiadając na zaproszenie Biennale w Meksyku. Premierowa prezentacja odbyła się w 2010 roku, kiedy przypadała 200 rocznica powstania niepodległego państwa meksykańskiego oraz 100 rocznica wybuchu rewolucji w Meksyku.

GŁOSY WOLNOŚCI odnoszą się do humanistycznych wartości, jakimi są wolność i równość człowieka. Niektórzy z autorów pochodzą z krajów, gdzie trwają konflikty zbrojne, wojny domowe, gdzie nadal nie są respektowane prawa człowieka i łamane są prawa konstytucyjne obywateli. Spojrzenie projektantów z tych krajów na temat wolności dodatkowo podnosi aspekt społeczny całego przedsięwzięcia i wartość kolekcji, czyniąc ją ponadczasową i uniwersalną. 

Kolekcję stworzono na wielką skalę i z rozmachem. Powstała we współpracy z ponad 30 instytucjami i organizacjami meksykańskimi, a także dyplomacją międzynarodową i sponsorami, dzięki czemu każdy ze 110 twórców mógł otrzymać teczkę z kolekcją i pokazać ją w miejscu zamieszkania. 

Do Gdańska plakaty dotarły dzięki współautorce kolekcji – Karolinie Podoskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, laureatce srebrnego medalu na 10 Międzynarodowym Biennale Plakatu w Meksyku w kategorii Plakat Kulturalny.
Polskę reprezentuje dziewięciu artystów kilku pokoleń: Elżbieta Chojna, Lex Drewinski, Mieczysław Górowski, Joanna Górska (absolwentka ASP), Piotr Kunce, Rafał Olbiński, Barbara Paciorek, Karolina Podoska (absolwentka ASP) i Iwona Rypeść.

Kuratorka i dysponentka kolekcji: Karolina Podoska.
10:00 - 11:00
NIEZMARNOWANE ŚNIADANIE PRZY OKRĄGŁYM STOLE
Usiądźmy razem przy stole, by porozmawiać i skosztować posiłków… niezmarnowanych. Dlaczego niezmarnowanych? Śniadaniowy poczęstunek przygotuje Bank Żywności w Trójmieście, ukazując nam równie smakowity, co zaskakujący potencjał obierek, liści i produktów o dyskusyjnej urodzie
/ miejsce | ECS, plac od strony pl. Solidarności
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny


Usiądźmy razem przy stole!
W dwa sierpniowe przedpołudnia spotkamy się przy okrągłym stole, by porozmawiać i skosztować posiłków… niezmarnowanych. Dlaczego niezmarnowanych? Śniadaniowy poczęstunek przygotuje Bank Żywności w Trójmieście, ukazując nam równie smakowity, co zaskakujący potencjał obierek, liści i produktów o dyskusyjnej urodzie. 
Spotkaniu będzie towarzyszyć kulinarny pokaz mistrza niezmarnowanej kuchni, który opowie o swoim przepisie na zaserwowany posiłek, inspirując tym samym do korzystania z bogactwa kuchni roślinnej. 
Chcemy porozmawiać o świadomym gospodarowaniu zasobami i o kondycji środowiska naturalnego. A wszystko to wspólnie, choć w pandemicznym dystansie. 

Bank Żywności w Trójmieście to stowarzyszenie, które pozyskuje, transportuje i dystrybuuje żywność uratowaną przed zmarnowaniem, obdarowując nią lokalne organizacje dobroczynne i placówki pomocy społecznej. W 2019 roku paczki z jedzeniem uratowanym od zmarnowania Bank Żywności dostarczył do 24 tys. mieszkańców Pomorza. Działania organizacji czynią otoczenie bardziej ekologicznym, a ludzi sytymi, zdrowszymi i zintegrowanymi społecznie.
10:00 - 20:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | wystawa fotografii
Zgromadziliśmy ok. 60 zdjęć różnych autorów. Zdjęcia pochodzą z zasobów archiwum ECS i innych kolekcji. Doskonale skadrowane, a dotąd rzadko publikowane, wielowymiarowo ukazują strajk i strajkujących
/ miejsce | ECS, sala wystaw czasowych + galeria plenerowa przy Bramie nr 2
/ wstęp | wolny


Nec temere, nec timide (Bez strachu, ale z rozwagą) – głosi dewiza umieszczona ok. 1610 roku w nadprożu przejścia z Sali Zimowej do Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. 370 lat później według tej dewizy stoczniowcy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina ogłosili strajk okupacyjny. Dołączały do nich delegacje kolejnych strajkujących przedsiębiorstw z całego kraju. Robotnicy nie wyszli na ulicę, ale czekali, aż władza przyjdzie do nich. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podjął z przedstawicielami rządu negocjacje, których przedmiotem było 21 postulatów. Udało się wynegocjować Porozumienie Gdańskie, które podpisano 31 sierpnia 1980 roku.

Zapraszamy na wystawę, na której zgromadziliśmy zdjęcia ok. 60 różnych autorów. Zdjęcia te  pochodzą z zasobów archiwum ECS i innych kolekcji, m.in. dwóch francuskich fotoreporterów – Jeana-Louisa Atlana i Alaina Dejeana. Doskonale skadrowane, a dotąd rzadko publikowane, wielowymiarowo ukazują strajk i strajkujących.

Dlaczego strajk z Sierpnia ’80 na stałe wpisał się w kulturę protestu?
– Po raz pierwszy za żelazną kurtyną obywatele wzięli sprawy w swoje ręce: pokojowo – robotnicy nie wyszli na ulicę, usiedli z władzą do rozmów przy stole; powszechnie – strajki rozlały się po całym kraju; skutecznie – porozumienie zostało zawarte; długomyślnie – mimo rewanżu władzy, która 13 grudnia 1981 roku wprowadziła stan wojenny i internowała opozycjonistów, marzenia o wolności nie dało się już ludziom odebrać – mówi Monika Krzencessa-Ropiak, jedna z kuratorek ekspozycji, kierownik Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS. – Konsekwencją Porozumień Sierpniowych była demokratyczna zmiana ustroju w Polsce, a następnie w całym bloku wschodnim.

Co było źródłem sukcesu?
Chcąc odpowiedzieć na pytanie o źródło sierpniowego sukcesu, kuratorki ekspozycji prześledziły dziesiątki relacji świadków. Odnalazły liczne świadectwa dowodzące wspólnoty, jaka zawiązała się wewnątrz stoczni i poza jej murami. Karolina Lejczak-Pastuszka z Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS, współkuratorka, przywołuje np. wspomnienie Reginy Dąbrowskiej: „Wjeżdżamy do Trójmiasta i to, co widzę, zapiera mi dech w piersiach. Ludzie na murach, w oknach, na bramach, sztandary, transparenty, kobiety pod zakładami przekazują coś swoim mężczyznom. Spokój, porządek, odwaga. Strajki na taką skalę i spokój. Coś niesamowitego, nowego, pięknego” (Dni Solidarności, red. K. Madoń-Mitzner, Warszawa 2005).
10:00 - 19:00
STREFA SPOŁECZNA
/ miejsce | obok ECS, od strony historycznej stoczniowej Bramy nr 2
/ wstęp | wolnyZapraszam, jeśli masz wolę działać, jesteś aktywny i chcesz wiedzieć więcej albo przeciwnie, nie wierzysz we własne siły, bo to oferta dla wszystkich ciekawych świata. Strefa Społeczna jest wielkim agregatorem dobrych ludzkich energii.

Czy pamiętacie ubiegłoroczną strefę społeczną podczas Święta Wolności i Solidarności, zorganizowanego z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca? Na terenie sąsiadującym z Europejskim Centrum Solidarności powstała wówczas unikatowa w skali Polski przestrzeń spotkania osób i organizacji o różnych wrażliwościach społecznych i politycznych. Wspólny czas spożytkowaliśmy na wymianę doświadczeń, prezentację inicjatyw społecznych i obywatelskich realizowanych w Polsce oraz za granicą, spotkania aktywistów z obywatelkami i obywatelami oraz debaty. Celem nadrzędnym była prezentacja idei i różnych punktów widzenia w lekkiej, przyjaznej formule. 
Organizacje społeczne, ruchy obywatelskie, aktywistki i aktywistów odwiedziło wówczas 40 tys. ludzi.

W tym roku podczas Święta wolności i demokracji znów chcemy się spotkać, w mniejszym gronie z racji pandemii, ale aktywnie. Będą animacje, prezentacje, warsztaty, dyskusje… Dołączcie do nas!
11:00 - 12:00
HISTORIE, KTÓRYCH NIE ZNACIE | spacer ze świadkiem wydarzeń po wystawie stałej ECS
W roli przewodnika po strajkującej stoczni uczestnik protestu sprzed 40 lat: Ireneusz Engler, filmowiec
/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
/ uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety


Wyjątkowa okazja, aby sierpniowy strajk zobaczyć oczami człowieka, który był wówczas w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Każdy z przewodników oprowadza po wystawie stałej ECS ścieżką swoich wspomnień, co każdy spacer czyni niepowtarzalnym. Nasi goście bardzo chwalą sobie taką formę poznawania historii. Przyjdź i posłuchaj opowieści tych, którym zawdzięczamy wolność.

/ IRENEUSZ ENGLER - reżyser i scenarzysta 
W trakcie sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej nakręcił dokument zatytułowany „Sierpień”, ukazujący atmosferę strajku w jego finałowych godzinach i radość z odniesionego zwycięstwa. Laureat nagrody Złoty Ekran za film „Memento grudniowe”. 
Zadebiutował filmem o Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz – pierwszej kobiecie, która opłynęła świat dookoła. Twórca licznych produkcji dokumentalnych, często zaangażowanych politycznie i społecznie, poświęconych wydarzeniom z polskiej historii najnowszej. W swoim bogatym dorobku filmowym oprócz dokumentów ma też filmy fabularne, a także spektakle Teatru Telewizji i seriale telewizyjne. 
11:00 - 12:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | rodzinny spacer kuratorski
Odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem. Czy wiesz, że zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego? A co to znaczy? O tym już podczas spaceru
/ miejsce | ECS, wystawa czasowa + tereny postoczniowe
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł
/ zbiórka | historyczna stoczniowa Brama nr 2
uczestnicy | rodziny z dziećmi


Zapraszamy na spacer rodzinny śladami sierpniowego strajku, którego epicentrum stała się Stocznia Gdańska im. Lenina. 
Podczas spaceru odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem, takie jak Sala BHP, gdzie prowadzono negocjacje i podpisano Porozumienie Gdańskie; historyczną stoczniową Bramę nr 2, to z jej wysokości Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku; czy pomnik Poległych Stoczniowców 1970, którego wzniesienia domagali się strajkujący stoczniowcy. Co łączy te wszystkie miejsca? Obiekty te zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. A co to znaczy? O tym już podczas spaceru. Zapraszamy! 
Oprowadzają edukatorki ECS: Agnieszka Misztal i Aleksandra Maciejewska. 
11:00 - 19:00
FORUM OBYWATELSKIE
Trzydniowe wydarzenie otwarte dla publiczności. Mówcy łączą różne regionalne perspektywy i kompetencje. Rozmawiamy m.in. o historii solidarnościowego ruchu, o polskiej demokracji, ale i o wyzwaniach na przyszłość
/ miejsce | ECS, audytorium i sala wystaw czasowych
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + wstęp wolny
/ transmisja online | 1980gdansk.pl, gdansk.pl, Facebook ECS


/ 11.00 
OTWARCIE FORUM

/ 11.30 
CZAS NA NOWĄ UMOWĘ SPOŁECZNĄ
goście: Ryszard Bugaj, Władysław Frasyniuk, Olga Gitkiewicz, Małgorzata Jacyno / prowadzący: Grzegorz Piotrowski

/ 13.00 
STOCZNIA GDAŃSKA - PRZYSZŁOŚĆ DZIEDZICTWA
goście: Jadwiga Łukaszewicz, Alan Aleksandrowicz, Bartosz Skaldawski, Andrzej Trzeciak / prowadzący: Marek Wałuszko

/ 15.00 
SOLIDARNOŚĆ, JAK OPOWIADAĆ HISTORIĘ
goście: Andrzej Friszke, Grzegorz Majchrzak, Wojciech Polak, Anna Machcewicz, Tomasz Kozłowski, Jan Skórzyński / prowadzący: Przemysław Ruchlewski 

/ 17.00
ARTYŚCI W OBRONIE WOLNOŚCI
goście: Jacek Federowicz, Magdalena Sroka
11:30 - 12:30
NARODZINY SOLIDARNOŚCI | rodzinny spacer po wystawie stałej ECS
Opowiemy o tablicach, które zawisły na stoczniowej bramie, o długich rozmowach i podpisaniu porozumień, a także o… Nie będziecie się nudzić!
/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety
12:00 - 13:00
SPACER PO WYSTAWIE STAŁEJ Z PRZEWODNIKIEM ECS
Po wystawie stałej ECS śladami historii Solidarności oprowadza przewodnik ECS
/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety

Wystawę stałą ECS znają od podszewki i uwielbiają opowiadać! Certyfikowani przewodnicy ECS zapraszają w podróż śladami historii Solidarności. 
12:00 - 15:00
JEDEN Z DZIESIĘCIU MILIONÓW | zbiórka pamiątek
Zachęcamy: pokaż siebie z tamtych sierpniowych dni. Czekają archiwiści ECS. Z wdzięcznością przyjmiemy zdjęcia z Sierpnia ’80, pamiątki, zapiski, listy, ulotki... Zachęcamy też do wpisania się do księgi pamiątkowej
/ wstęp | wolny
– Zbieramy najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców – mówi Monika Krzencessa-Ropiak, kierownik Działu Archiwum i Organizacji Wystaw ECS. – Jesteśmy zainteresowani plakatami, ulotkami, prasą, szczególnie nieoficjalnego obiegu, będziemy wdzięczni za znaczki i karty okolicznościowe, sztukę opozycyjną, fotografie i nagrania filmowe. Gromadzimy książki. Interesują nas pamiątki materialne – transparenty, urządzenia podsłuchowe czy podziemna poligrafia.

Archiwum ECS rozpoczęło działalność w 2008 roku. Dziś jego zbiory liczą 170 metrów bieżących akt. W większości to darowizny od osób prywatnych. Coraz częściej zbiory przekazywane są również w wersji cyfrowej.
Archiwalia ECS obejmują druki ciągłe, druki ulotne, niezależną filatelistykę (znaczki pocztowe, stemple, koperty, karty okolicznościowe) oraz archiwalia związkowe i osobiste darczyńców związane z życiem codziennym w PRL. 
Trzon kolekcji stanowią pisma drugiego obiegu, np. liczna kolekcja egzemplarzy tzw. Poczty Solidarności, a także wydawnictwa z obozów internowania (1981–1983).
W zbiorach znajduje się również bogata i interesująca kolekcja plakatów, ulotek oraz rysunków, które są graficznym komentarzem wydarzeń (1980–1989). 
Dużą wagę przywiązujemy do kolekcji fotograficznej, która dziś liczy już 67 tysięcy zdjęć. 
13:00 - 14:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | rodzinny spacer kuratorski
Odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem. Czy wiesz, że zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego? A co to znaczy? O tym już podczas spaceru
/ miejsce | ECS, wystawa czasowa + tereny postoczniowe
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł
/ zbiórka | historyczna stoczniowa Brama nr 2
/ uczestnicy | rodziny z dziećmi


Zapraszamy na spacer rodzinny śladami sierpniowego strajku, którego epicentrum stała się Stocznia Gdańska im. Lenina. 
Podczas spaceru odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem, takie jak Sala BHP, gdzie prowadzono negocjacje i podpisano Porozumienie Gdańskie; historyczną stoczniową Bramę nr 2, to z jej wysokości Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku; czy pomnik Poległych Stoczniowców 1970, którego wzniesienia domagali się strajkujący stoczniowcy. Co łączy te wszystkie miejsca? Obiekty te zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. A co to znaczy? O tym już podczas spaceru. Zapraszamy! 
Oprowadzają edukatorki ECS: Agnieszka Misztal i Aleksandra Maciejewska. 
13:00 - 14:00
HISTORIE, KTÓRYCH NIE ZNACIE | spacer ze świadkiem po wystawie stałej ECS
W roli przewodniczki po strajkującej stoczni uczestniczka protestu sprzed 40 lat: Janina Jankowska, dziennikarka
/ miejsce | ECS, wystawa stała
zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety


Wyjątkowa okazja, aby sierpniowy strajk zobaczyć oczami człowieka, który był wówczas w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Każdy z przewodników oprowadza po wystawie stałej ECS ścieżką swoich wspomnień, co każdy spacer czyni niepowtarzalnym. Nasi goście bardzo chwalą sobie taką formę poznawania historii. Przyjdź i posłuchaj opowieści tych, którym zawdzięczamy wolność.

/ JANINA JANKOWSKA - dziennikarka i reporterka radiowa 
W sierpniu 1980 roku, wbrew zaleceniom kierownictwa Polskiego Radia, zjawiła się w Stoczni Gdańskiej i zrealizowała reportaż „Polski Sierpień”, dokumentujący przebieg strajku. W PRL przez lata była związana z antykomunistyczną opozycją: pisała teksty do prasy Komitetu Obrony Robotników, współtworzyła Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWa, realizowała niezależne audycje radiowe, rozpowszechniane w radiowęzłach zakładowych i na taśmach magnetofonowych w drugim obiegu. Internowana w stanie wojennym. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu, pracowała w podzespole ds. środków masowego przekazu. 
 
13:30 - 14:30
NARODZINY SOLIDARNOŚCI | rodzinny spacer po wystawie stałej ECS
Opowiemy o tablicach, które zawisły na stoczniowej bramie, o długich rozmowach i podpisaniu porozumień, a także o… Nie będziecie się nudzić!
/ miejsce | ECS, wystawa stała
/ zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
/ uczestnicy | rodziny z dziećmi
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet wg cennika: https://www.ecs.gda.pl/biletyO tablicach, które zawisły na stoczniowej bramie, o długich rozmowach i podpisaniu porozumień, a także o powstaniu wielkiego ruchu Solidarność i stanie wojennym, który trzeba było przetrwać, żeby nastały wolność i demokracja. Zapraszamy na spacer rodzinny po wystawie stałej. Nie będziecie się nudzić!
Oprowadzają edukatorki ECS: Wiktoria Bieżuńska, Dominika Ikonnikow i Agnieszka Piórkowska.
14:00 - 15:00
SPACER PO WYSTAWIE STAŁEJ Z PRZEWODNIKIEM ECS
Po wystawie stałej ECS śladami historii Solidarności oprowadza przewodnik ECS
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet wg cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety
15:00 - 16:00
HISTORIE, KTÓRYCH NIE ZNACIE | spacer ze świadkiem wydarzeń po wystawie stałej ECS
W roli przewodniczki po strajkującej stoczni uczestniczka protestu sprzed 40 lat, sygnatariuszka Porozumienia Gdańskiego: Henryka Krzywonos-Strycharska
/ miejsce | ECS, wystawa stała
zbiórka | vis-à-vis kas biletowych
uczestnicy | sugerowany wiek 13+
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet według cennika: https://www.ecs.gda.pl/bilety


Wyjątkowa okazja, aby sierpniowy strajk zobaczyć oczami człowieka, który był wówczas w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Każdy z przewodników oprowadza po wystawie stałej ECS ścieżką swoich wspomnień, co każdy spacer czyni niepowtarzalnym. Nasi goście bardzo chwalą sobie taką formę poznawania historii. Przyjdź i posłuchaj opowieści tych, którym zawdzięczamy wolność.

/ HENRYKA KRZYWONOS-STRYCHARSKA - opozycjonistka w czasach PRL, działaczka Solidarności 
15 sierpnia 1980 roku, będąc pracownicą gdańskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej, w okolicy Opery Bałtyckiej zatrzymała prowadzony przez siebie tramwaj, czym symbolicznie rozpoczęła strajk pracowników komunikacji miejskiej w Gdańsku. 16 sierpnia razem z Anną Walentynowicz i Aliną Pienkowską zatrzymywała w Stoczni Gdańskiej robotników opuszczających zakład po zakończeniu pierwszej fazy strajku i namawiała ich, by kontynuowali strajk solidarnościowy w obronie robotników z innych zakładów pracy. Członkini Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej i sygnatariuszka Porozumienia Gdańskiego.
15:00 - 16:00
SIERPIEŃ ’80. BEZ STRACHU, ALE Z ROZWAGĄ | rodzinny spacer kuratorski
#SPACER
Odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem. Czy wiesz, że zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego? A co to znaczy? O tym już podczas spaceru
/ miejsce | ECS, wystawa czasowa + tereny postoczniowe
/ wstęp | rezerwacja miejsc online + bilet: 10 zł
/ zbiórka | historyczna stoczniowa Brama nr 2
uczestnicy | rodziny z dziećmi


Zapraszamy na spacer rodzinny śladami sierpniowego strajku, którego epicentrum stała się Stocznia Gdańska im. Lenina. 
Podczas spaceru odwiedzimy historyczne miejsca związane ze strajkiem, takie jak Sala BHP, gdzie prowadzono negocjacje i podpisano Porozumienie Gdańskie; historyczną stoczniową Bramę nr 2, to z jej wysokości Lech Wałęsa ogłosił zakończenie strajku; czy pomnik Poległych Stoczniowców 1970, którego wzniesienia domagali się strajkujący stoczniowcy. Co łączy te wszystkie miejsca? Obiekty te zostały uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. A co to znaczy? O tym już podczas spaceru. Zapraszamy! 
Oprowadzają edukatorki ECS: Agnieszka Misztal i Aleksandra Maciejewska. 
16:00 - 17:00
GUIDED TOUR OF THE PERMANENT EXHIBITION
Tour of the permanent exhibition with ECS tourist guide
/ entry | online booking + ticket: https://www.ecs.gda.pl/bilety
/ meeting point | in front of the ECS ticket office

They know European Solidarity Centre inside out and they love telling stories! The ECS certified tourist guides invite you to a journey to explore history of Solidarity.
12:00 - 18:00
KYUNGWOO CHUN – VICE VERSA | wystawa
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2
Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej. Trzonem wystawy są dwie prace performatywne. „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” – może współtworzyć publiczność
/ wstęp | wolny


Kyungwoo Chun jest jednym z czołowych artystów zajmujących się fotografią oraz performansem. Pochodzi z Korei Południowej, studiował w Seulu oraz Niemczech. Obecnie pracuje jako profesor na swojej macierzystej uczelni. Międzynarodowe uznanie przyniosły mu charakterystyczne fotografie wykonane przy wydłużonym czasie naświetlania. 

Trzonem wystawy są dwie prace performatywne: „Krzesło słuchacza / The Listener’s Chair” oraz „Wspomnienia/Reminiscene”. Praca pt.: „Krzesło słuchacza” swoją premierę miała w Seulu w Ilmin Museum of Art w 2020 roku. W projekcie może wziąć udział każdy zainteresowany podzieleniem się swoją historią. 
– Powiedz swoją historię konkretnej osobie lub całemu światu o tym, co chcesz opowiedzieć lub o czymś, co pragniesz powiedzieć, ale wcześniej nie mogłeś tego zrobić – artysta zaprasza do wzięcia udziału w akcji.
Można na miejscu anonimowo nagrać swoją wypowiedź lub przesłać ją drogą internetową pod adresem: krzeslosluchacza@laznia.pl. Nagrane głosy będą dostępne do odsłuchania w przestrzeni galerii.
Druga akcja performatywna i wideo pt. „Wspomnienia/Reminiscence” jest nową pracą przygotowaną na tę wystawę w CSW ŁAŹNIA, artysta po Gdańsku zamierza ją kontynuować w innych miastach. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy z Trójmiasta i okolic, którzy chcieliby podzielić się częścią swoich osobistych wspomnień. Każdy tydzień wystawy będzie poświęcony jednej osobie, a nagrania wideo wypowiedzi będą dostępne w przestrzeni galerii oraz online na stronie ŁAŹNI jedynie podczas trwania projektu. Film wideo zostanie również przekazany wszystkim uczestnikom i ich rodzinom jako nowe wspomnienie wraz z dedykacją od artysty.
06:00 - 23:00
GDAŃSKIE DEKADY | wystawa plenerowa
Miejsce: Długi Targ
40 lat temu czas na chwilę stanął, gdy protestujący podpisali w Stoczni Gdańskiej porozumienie z władzą. A potem gwałtownie przyspieszył. Powołanie Solidarności, stan wojenny, Pokojowy Nobel dla Lecha Wałęsy, pierwsze częściowo wolne wybory… Zapraszamy na gdańską podróż w czasie przez cztery dekady, którą zapewnią zdjęcia Zbigniewa i Macieja Kosycarzów, ojca i syna, niestety obu już nieżyjących
/ wstęp | wolny
06:00 - 23:00
ZNIKAJĄCY MUR | instalacja interaktywna
Miejsce: Długi Targ
Na 5500 drewnianych klockach wypisano cytaty z europejskiej kultury. Przechodnie mogą podejść do instalacji, wyciągnąć jeden lub więcej klocków i zabrać je ze sobą na pamiątkę. Gdy wszystkie klocki zostaną zabrane, mur znika!
/ wstęp | wolny


Na 5500 drewnianych klockach wypisano cytaty z europejskiej kultury. Przechodnie mogą podejść do instalacji, wyciągnąć jeden klocek lub więcej i zabrać ze sobą na pamiątkę. Gdy wszystkie klocki zostaną zabrane, mur znika!

Koncepcję instalacji przygotował Goethe-Institut wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec z okazji objęcia przez Niemcy w drugiej połowie 2020 roku prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Od czerwca do końca 2020 roku instalacja będzie prezentowana również w innych krajach: w Belgii, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie i we Włoszech. 
12:30 - 14:30
STUDIO „S” | plenerowe studio radiowe
Miejsce: Długi Targ
Do mikrofonu zapraszamy uczestników wydarzeń sprzed 40 lat, bohaterów znanych i nieznanych z całej Polski, pytamy ich o to, o czym rzadko pisze się w książkach
/ wstęp | wolny
16:00 - 18:00
STUDIO „S” | plenerowe studio radiowe
Miejsce: Długi Targ
Do mikrofonu zapraszamy uczestników wydarzeń sprzed 40 lat, bohaterów znanych i nieznanych z całej Polski, pytamy ich o to, o czym rzadko pisze się w książkach
/ wstęp | wolny
21:00 - 23:00
KONCERT MARII PESZEK
Miejsce: SCG Park
Na scenie wystąpi Maria Peszek wokalistka, aktorka, autorska tekstów, performerka, ikona buntu przeciwko ograniczeniom wolności.
/ wstęp | bilet: 40 zł  / SPRZEDAŻ BILETÓW OD 11 SIERPNIA na stronie https://tickets.b90.pl/pl/event/457/maria-peszek
Na scenie wystąpi Maria Peszek – wokalistka, aktorka, autorka tekstów, performerka, ikona buntu przeciwko ograniczeniom wolności, która w artystycznej formie odniesie się do idei wpisanych w program ŚWIĘTA WOLNOŚCI I DEMOKRACJI: wolności, demokracji, praw człowieka, równoś